niedziela, 20 września 2020

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020


W dniach od 18 do 20 września trwa Ogólnopolska Akcja - Sprzątanie Świata. Nasz szkoła oczywiście przyłączyła się do tej inicjatywy chcąc zadbać o miejsce w którym żyjemy, o naszą Ziemię. W tym roku akcja przebiega pod hasłem: PLASTIK? REZYGNUJĘ. REDUKUJĘ. SEGREGUJĘ. Od SKO każda klasa otrzymała zestaw worków do segregacji odpadów oraz rękawiczki dla każdego. Uczniowie klas młodszych oraz przedszkolaki chętnie włączyli się do tej ekologicznej akcji dzięki czemu plac wokół szkoły został pięknie wysprzątany. Klasy starsze zadbały o teren poza szkołą. Na korytarzu szkolnym nie zabrakło oczywiście gazetki przypominającej o akcji i o zasadach segregowania odpadów.

czwartek, 17 września 2020

Międzynarodowy Dzień Kropki

 Nasze kropki ułożyliśmy z uczniów i nauczycieli.

 piątek, 11 września 2020

Wyniki „Konkursu SKO dla Szkół i Nauczycieli”

 


Od wielu lat PKO BP nagradza szkoły, które uczestniczą w programie Szkolnych Kas Oszczędności. Celem Konkursu jest wsparcie działań edukacyjnych kierowanych do uczniów szkół podstawowych, realizowanych w ramach programu SKO przez nauczycieli – Opiekunów SKO. Znamy już wyniki etapu regionalnego corocznego „Konkursu dla Szkół i Nauczycieli”.  Za działania podjęte w naszej szkole w ramach SKO w roku szkolnym 2019-2020 zdobyliśmy nagrodę II stopnia – Srebrną Odznakę. Jest to ogromne wyróżnienie, za co bardzo serdecznie dziękujemy komisji konkursowej.

Nagroda w konkursie z okazji 85-lecia SKO

 


Nasza szkoła brała udział w konkursie z okazji 85 –lecia SKO, którego celem była promocja praktycznej edukacji finansowej. W trakcie trwania konkursu promowaliśmy przedsiębiorczość oraz zachęcaliśmy uczniów, aby dołączyli do SKO. Nasze działania zostały docenione przez komisję konkursową dzięki czemu znaleźliśmy się w gronie laureatów konkursu. Nagroda w postaci robota do nauki programowania jest już w naszej szkole. Serdecznie dziękujemy komisji konkursowej za wyróżnienie naszej szkoły oraz za wspaniałą nagrodę, która z pewnością uatrakcyjni zajęcia prowadzone z dziećmi.

poniedziałek, 7 września 2020

IX odsłona Narodowego Czytania w Długiem– „Balladyna”

Zainicjowana przez prezydenta RP w 2012 roku ogólnopolska akcja „Narodowe Czytanie” odbywa się pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej, która wybiera utwory do Narodowego Czytania.  Tego roku wybór padł na „Balladynę” Juliusza Słowackiego.


Filia MBP w Długiem wraz ze Szkołą Podstawową po raz kolejny włączyła do akcji, tym razem przygotowując 4 września 2020 w południe, wspólną lekturę „Balladyny” w niewielkim pomieszczeniu Biblioteki, odpowiednio z tej okazji przystrojonej.


Przedsięwzięcie, z uwagi na bezpieczeństwo uczestników i sytuację pandemiczną, miało kameralny charakter i realizowane było w niewielkim gronie. Aktywny udział w czytaniu wzięli: Pani Dyrektor Halina KanyiMaina, Pani Małgorzata Stępińska – polonistka, Renata Migas – bibliotekarz oraz uczniowie klasy VIII – Amelia, Iga i Filip. Całe wydarzenie zostało nagrane i udostępnione społeczności lokalnej za pośrednictwem facebooka.


Nasze lokalne czytanie lektury, nieoczekiwanie dla nas samych,  przybrało rozmiary projektu. Do końca nie wiedzieliśmy, w jakiej formie je przeprowadzić, uwzględniając panujące warunki i restrykcyjne zasady. Dlatego prócz tradycyjnego odczytywania fragmentów „Balladyny”, wspólnie z uczniami klasy VIII przygotowaliśmy wersję audio w formie słuchowiska. Wyszedł całkiem przyzwoity materiał. W pamięci zachowamy miłe wspomnienia z tego czasu. Kolejne piękne wydarzenie za nami…Oprac. Renata Migas – MBP Filia Długie ; Małgorzata Stępińska - SP Długie

piątek, 4 września 2020

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021


W dobie pandemii rozpoczęliśmy  nowy rok szkolny 2020/2021. W tym dniu nie było wspólnego apelu z okazji rozpoczęcia nowego  roku szkolnego. Uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych. To było inne niż zwykle rozpoczęcie roku szkolnego ale wszyscy powitaliśmy go radośnie bo mogliśmy się spotkać po tak długiej nieobecności.  Mamy nadzieję, że ten rok szkolny będzie rokiem spokojnym, przyjaznym, pełnym sukcesów i jak najbardziej bezpiecznym. Żeby tak się stało, musimy w szkole wszyscy postępować bardzo odpowiedzialnie i przestrzegać zasad chroniących nas wzajemnie przed ewentualnym zakażeniem i chorobą.

sobota, 29 sierpnia 2020

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

 Szanowni Rodzice, Uczniowie.

1 września br. chcielibyśmy choć w ograniczonym stopniu rozpocząć nowy  rok szkolny 2020/2021. Ze względu na wytyczne  Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego,  przebieg apelu-spotkań   będzie odbywał się z pewnymi obostrzeniami sanitarnymi.
Oto kilka istotnych informacji:

1. Msza św. o godz. 9.00.

2.Autobus szkolny:  – Borowina godz. 8.15 . Odjazd – spod szkoły godz. 10.45

3.Uczeń przychodzi w stroju galowym oraz posiada osłonę ust i nosa .

4.Przy sprzyjającej pogodzie spotkania odbywałyby się na boisku szkolnym.

5. W przypadku złych warunków atmosferycznych spotkania będą odbywały się w budynku szkoły.

PROCEDURY   BEZPIECZNEGO  ZACHOWANIA

1.W  przypadku  organizowania spotkań na boisku szkolnym:

1. Na boisko uczniowie, rodzice przechodzą chodnikiem od strony placu zabaw,

2. Na boisku ,w wyznaczonych strefach ustawiają się uczniowie.

3. Na terenie boiska w wyznaczonych miejscach mogą przebywać rodzice. Wszystkich obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zachowania dystansu społecznego między osobami – co najmniej  1,5 m.

4. Po zakończeniu apelu, osoby opuszczają boisko.

5. Uczniowie kl. I udają się wraz z rodzicami do szkoły na spotkanie z wychowawcą klasy w gabinecie 24

2.       W sytuacji organizowania spotkań w budynku szkoły:

1.    Rodzice nie wchodzą do szkoły razem z dzieckiem. Rodzic może uczestniczyć w spotkaniu wyłącznie poza budynkiem szkoły. Mogą wejść tylko rodzice uczniów kl. I (1 rodzic/dziecko).

2.    Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w następującym porządku:

a)    Klasy I-IV wejściem od strony biblioteki,

b)    Klasy V-VIII wejściem głównym.

3.Czekając na wejście do szkoły, uczniowie zachowują wobec siebie dystans.

4.Uczniowie, po wejściu do szkoły dezynfekują ręce.

5.    W klasach uczniowie zajmują miejsca w ławkach pod kierunkiem wychowawców.

6.    Po spotkaniu z wychowawcą, dzieci tym samym wejściem opuszczają budynek szkoły.

Spotkania klasowe

klasa

 Poza budynkiem szkoły

W budynku – na wypadek złych warunków atmosferycznych

  I

 Boisko szkolne

Gabinet nr 24

II

Boisko szkolne

Gabinet nr 13

III

Boisko szkolne

Gabinet nr 12

IV

Boisko szkolne

Gabinet nr 25

V

Boisko szkolne

Gabinet nr 7

VI

Boisko szkolne

Gabinet nr 10

VII

Boisko szkolne

Gabinet nr 26

VIII

Boisko szkolne

Gabinet nr 22

Uczniowie,  którzy wracają do domu autobusem szkolnym – po spotkaniu udają się do świetlicy szkolnej.

 Oddziały przedszkolne 

1.W  przypadku  organizowania spotkań na boisku szkolnym:

1. Na boisko dzieci, rodzice przechodzą chodnikiem od strony placu zabaw,

2. Na boisku ,w wyznaczonych strefach ustawiają się przedszkolaki.

3. Na terenie boiska w wyznaczonych miejscach mogą przebywać rodzice. Wszystkich obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zachowania dystansu społecznego między osobami – co najmniej  1,5 m.

4. Po zakończeniu apelu, dzieci, rodzice  opuszczają boisko i udają się na spotkanie w oddziale przedszkolnym.

2.       W sytuacji organizowania spotkań w budynku szkoły:

1.Przedszkolaki – 5,6 latki  oraz 3,4 latki wchodzą do budynku szkoły z rodzicami ( 1 rodzic na jedno dziecko)  wejściem od strony placu zabaw . Grupa starszaków – sala nr 3 . Grupa 3,4 latków- sala nr 6.

2. Osoby dorosłe zobligowane są do dezynfekcji rąk płynem znajdującym się przy wejściu do budynku oraz osłony ust i nosa.

 3.Opiekunowie zachowują między sobą  dystans społeczny wynoszący min.1,5 m.

 

 

czwartek, 30 lipca 2020

Nie nowotworom u dzieci" - bezpłatne badania profilaktyczne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie oraz klub MOTO Szprotawa w nawiązaniu do umowy partnerskiej o współpracy zawartej z Fundacją Ronalda MCDonalda i firmą „TOPMedical” z Lublina na wykonanie bezpłatnych badań w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Badań Ultrasonograficznych pod nazwą „ Nie nowotworom u dzieci” skierowanej dla dzieci w wieku 9 miesięcy do 6 roku życia – informuje o możliwości skorzystania przez rodziców i opiekunów z bezpłatnych badań dla 70 dzieci z terenu Gminy Szprotawa. Badania zostaną przeprowadzone w dniu 31 sierpnia w Szprotawie. Miejsce badania zostanie wskazane w terminie późniejszym. Osoby, rodzice i opiekunowie dzieci zainteresowani badaniem profilaktycznym powinni zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ul. Żagańska 6, w terminie do 31 lipca br. i podać dane dziecka. Informujemy że ilość miejsc jest ograniczona.

Każde badanie jest dobrowolne i przeprowadzone po uzyskaniu zgody opiekuna. Badanie będzie poprzedzone wstępnym rozpoznaniem lekarskim uwzględniającym dane i informacje z wywiadu i zakończone będzie szczegółowym opisem. Pierwszeństwo w badaniach będą miały dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną, dzieci wychowywane przez jednego rodzica, dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych w formie zasiłku celowego przyzna stosowną pomoc na pokrycie badań. Wszelkich pozostałych szczegółów badania można uzyskać u pracowników socjalnych .

Zapraszamy serdecznie.


środa, 15 lipca 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny spis rolny obejmie wszystkie gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą w Polsce. Rolnicy będą pytani m.in. o dochody, maszyny, użytkowane grunty, uprawy i pogłowie zwierząt oraz osoby pracujące w gospodarstwie. Spis będzie przeprowadzany w jednej z trzech form: samospisu dokonywanego przez rolnika internetowo, wywiadu telefonicznego z rachmistrzem lub osobistej wizyty rachmistrza w gospodarstwie.

Powszechny spis rolny będzie przeprowadzany w całej Polsce w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku (spisywany będzie stan gospodarstw na dzień 1 czerwca 2020 roku). Akcja obejmie zarówno gospodarstwa indywidualne, jak i gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne (spółdzielnie, spółki) lub jednostki organizacyjne niemającej osobowości prawnej.

 Udział w PSR 2020 jest obowiązkowy.


środa, 1 lipca 2020

Komunikat

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że w okresie wakacji oddział przedszkolny  pracuje. Poniżej plan pracy oddziału przedszkolnego:

29.06.2020 – 20.07.2020 opieka od godz. 8. 00 do godz. 13.00

01.08.2020 – 31.08.2020 opieka od godz. 8.00 do godz. 13.00

Uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego w okresie wakacji odbywać się będzie zgodnie z Procedurą w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


poniedziałek, 29 czerwca 2020

Kolonie w Niesulicach

UWAGA!!!!!

TPD w Szprotawie organizuje dla chętnych dzieci kolonie letnie. Osoby chętne zgłaszają się do

 p. H. Kanyi Maina telefonicznie lub do sekretariatu szkoły do 6 lipca br.

 

Kolonie w Niesulicach dla dzieci ze świetlic środowiskowych

Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy „Kormoran”

Termin: 01.08.2020 – 08.08.2020

Wpłata od uczestnika: 260, 00 zł (całość ok. 930,00 zł, dofinansowanie dla uczestnika 670,00 zł)

Dojazd: autokar

W ramach kolonii m.in.: pobyt w ośrodku (noclegi, całodzienne wyżywienie), kąpiele, korzystanie ze sprzętu wodnego, ogniska, wycieczka do Świebodzina, inne atrakcje.

Lista miejsc ograniczona, wpłaty należy dokonać do 10 lipca 2020 na konto Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szprotawie: Numer rachunku bankowego: 12965700070010015016380001, Nazwa banku: BS Żagań Oddział Szprotawa, w tytule przelewu: wpłata na kolonie, imię i nazwisko dziecka.


niedziela, 28 czerwca 2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Na uroczystych spotkaniach dnia 26 czerwca 2020 r. został zakończony rok szkolny 2019/2020. W trakcie spotkań, dyrektor szkoły pani Halina Kanyi Maina podziękowała nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom i dzieciom za całoroczną pracę, naukę i zaangażowanie na rzecz szkoły
Klasa IKlasa IIKlasa III
Klasa IVKlasa VKlasa VIKlasa VII

piątek, 26 czerwca 2020

Pożegnanie uczniów klasy VIII


 Na uroczystym apelu dnia 26 czerwca 2020 r.  pożegnano klasę VIII.  W apelu uczestniczyli:  p. Ewa Gancarz Pełniąca Funkcję Burmistrza Szprotawy, p. Sylwester Chocholski sekretarz gminy oraz p. Stanisław Mandrak – sołtys wsi Długie. Dyrektor szkoły pani Halina Kanyi Maina podziękowała nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom i uczniom  za całoroczną pracę, naukę i zaangażowanie na rzecz szkoły i środowiska. Wręczone zostały świadectwa ukończenia szkoły ósmoklasistom oraz nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz dyplomy i nagrody za inne osiągnięcia. Pani E. Gancarz, Pełniąca Funkcję  Burmistrz Szprotawy  przekazała upominki dla absolwentów szkoły i złożyła życzenia uczniom i nauczycielom wspaniałych wakacji .Swoich starszych kolegów wierszem i piosenką pożegnali uczniowie kl. VII. Powodzenia nasi absolwenci na nowym etapie waszego życia!czwartek, 25 czerwca 2020

POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA

Dnia 25.06.2020 r. w naszej szkole odbyło się pożegnanie z przedszkolem grupy starszaków, którzy rozpoczną naukę w naszej szkole we wrześniu    2020 r. Spotkanie rozpoczęto odśpiewaniem  hymnu narodowego oraz serdecznym powitaniem dzieci  i  ich Rodziców.  Pani Halina Kanyi Maina Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiem przypomniała dzieciom o wspaniałym i miłym czasie spędzonym w przedszkolu, o radosnych zabawach i codziennej nauce w przedszkolu i na odległość - w domu, o uroczystościach, w których dzieci brały aktywny udział. Podziękowała Rodzicom za całoroczną  współpracę, za zaangażowanie w życie przedszkola, za wspieranie dzieci w nauczaniu zdalnym. Zwieńczeniem naszej pożegnalnej uroczystości były gratulacje dzieciom z okazji ukończenia przedszkola, życzenia sukcesów w dalszej edukacji  i  rozdanie dyplomów ukończenia przedszkola.

Drodzy Rodzice! Życzymy by nadchodzący okres wakacji był czasem radości i odpoczynku.

Kochane dzieci! Dziękujemy za wspólnie spędzone z nami chwile, nie tylko te na odległość, ale za wszystkie dni w roku szkolnym, za codzienne spotkania. Życzymy  zdrowych, wesołych, słonecznych

i bezpiecznych wakacji, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Długiem i  Grono pedagogiczne

poniedziałek, 22 czerwca 2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Rodzice, Uczniowie.

26 czerwca br. chcielibyśmy choć w ograniczonym stopniu zakończyć rok szkolny 2019/2020. Ze względu na wytyczne  Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego  przebieg krótkich spotkań  z wychowawcami będzie odbywał się z pewnymi obostrzeniami sanitarnymi.

Oto kilka istotnych informacji:

1. Msza św. o godz. 9.00.

2.Autobus szkolny I kurs – bez zmian.

3.Uczeń przychodzi w stroju galowym oraz posiada osłonę ust i nosa oraz rękawiczki ochronne.

4.Przy sprzyjającej pogodzie spotkania odbywałyby się na boisku szkolnym.

5. W przypadku złych warunków atmosferycznych spotkania będą odbywały się w budynku szkoły.

6.Świadectwo dziecka można będzie odebrać także w innym terminie w czasie wakacji  lub we wrześniu w sekretariacie szkoły

PROCEDURY   BEZPIECZNEGO  ZACHOWANIA

1.W  przypadku  organizowania spotkań na boisku szkolnym:

1.1. Na boisko uczniowie, rodzice przechodzą chodnikiem od strony placu zabaw,

1.2. Na boisku ,w wyznaczonym czasie przebywają tylko uczniowie danej klasy, ich rodzice wychowawca klasy, dyrektor,

1.3. Na terenie boiska wszystkich obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zachowania dystansu społecznego między osobami – co najmniej  1,5 m,

1.4. Uczeń po wyczytaniu odbiera świadectwo ( nagrodę) ,

1.5. Nauczycieli, dyrektora szkoły obowiązują rękawiczki ochronne, osłona ust i nosa,

1.6. Po zakończeniu spotkania, osoby opuszczają boisko chodnikiem od strony kotłowni.

 

2.       W sytuacji organizowania spotkań w budynku szkoły:

2.1. Czekając na wejście do szkoły, uczniowie zachowują wobec siebie dystans społeczny ( 1,5 m). Po wejściu do szkoły ( od strony biblioteki), dzieci obowiązuje zasłonięcie ust i nosa, dezynfekcja rąk.

2.2. Rodzice nie wchodzą do szkoły razem z dzieckiem. Rodzic może uczestniczyć w spotkaniu wyłącznie poza budynkiem szkoły.

2.3. W klasach,  uczniowie również stają obok siebie w odpowiedniej odległości.

2.4. Uczeń po wyczytaniu odbiera świadectwo ( nagrodę) bezpośrednio ze stolika.

2.5. Po spotkaniu uczniowie opuszczają klasę i szkołę.

2.5. Wszystkie sale lekcyjne i inne pomieszczenia w szkole są na bieżąco dezynfekowane.

Spotkania klasowe

godzina

klasa

 Poza budynkiem szkoły

W budynku – na wypadek złych warunków atmosferycznych

10.00

  I

 Boisko szkolne

Gabinet nr 13

10.20

II

Boisko szkolne

Gabinet nr 12

10.45

III

Boisko szkolne

Gabinet nr 24

11.05

IV

Boisko szkolne

Gabinet nr 22

11.25

V

Boisko szkolne

Sala gimnastyczna

11.45

VI

Boisko szkolne

Hol szkolny

12.05

VII

Boisko szkolne

Sala gimnastyczna

13.00

VIII

Boisko szkolne

Hol szkolny

 

Zakończenie oddział przedszkolny – zerówka w dniu 25.06.2020 r. godz. 10.00 plac szkolny, w razie niepogody- hol szkolny.

 

 

 

 


Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2020/2021


3-latki. Radosne dzieci Boże - Podręcznik do religii AZ-01-01/10-KI-1/15 zgodny z programem nauczania nr AZ-0-01/10

Autor/Autorzy: Jerzy Snopek, Dariusz Kurpiński  


4-latki. Świat dziecka Bożego - Podręcznik do religii AZ-02-01/10-KI-3/16 zgodny programem nauczania nr AZ-0-01/10.

 Autor/Autorzy: Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek

 

5-latki. Spotkania dzieci Bożych - Podręcznik do religii numer  AZ-03-01/10-KI-2/15 zgodny z programem nauczania numer AZ-0-01/10. Autor/Autorzy: Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek

 

NOWOŚĆ! 6-latki. Tak! Jezus mnie kocha. Podręcznik do religii

Zgodny z programem „TAK dla Jezusa”, numer AZ-0-01/20 z dnia 28.01.2020. Autor/Autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

 

NOWOŚĆ!Klasa I SP. Poznaję Boży świat. Podręcznik do religii numer AZ-11-01/18-KI-4/20 z dnia 28.05.2020, zgodny z programem nr AZ-1-01/18.

Autor/Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak


Klasa II SP Idziemy do Jezusa - Podręcznik do religii    AZ-12-01/12-KI-3/12 Autor/Autorzy: D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak


Klasa III SP Jezus jest z nami - Podręcznik do religii  AZ-13-01/12-KI-4/13 zgodny z programem AZ-1-01/12  z dnia 4 I 2012.

Autor/Autorzy: D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak


Klasa IV SP Miejsca pełne BOGActw - Podręcznik do nauki religii AZ-21-02/12-KI-1/12 zgodny z programem nauczania religii nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012r. Autor/Autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

Klasa IV SP Miejsca pełne BOGActw - Zeszyt ćwiczeń

Autor/Autorzy:Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

ZESZYT ĆWICZEŃ do podręcznika nr AZ-21-02/12-KI-1/12.

 

NOWOŚĆ! Klasa V SP. Szczęśliwi, którzy szukają prawdy. Podręcznik nr AZ-21-01/20-KI-2/20 zgodny z programem nauczania religii dla klas V – VIII szkoły podstawowej "Przez prawdę, dobro i piękno zdobywamy świętość" nr AZ-2-02/20 z dn. 11.V.2020  Autor/Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

 

NOWOŚĆ! Klasa V SP. Szczęśliwi, którzy szukają prawdy. Zeszyt ćwiczeń. Ćwiczenia do podręcznika nr AZ-21-01/20-KI-2/20 Autor/Autorzy:ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, A. Sętorek

 

Klasa VI SP Tajemnice BOGAtego życia - Podręcznik do religii

PODRĘCZNIK  AZ-23-02/12-KI-3/14 zgodny z programem nauczania religii nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012 r. Autor/Autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska Klasa VI SP Tajemnice BOGAtego życia - Zeszyt ćwiczeń Autor/Autorzy: Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska, Agnieszka Sętorek

 

Klasa VII SP Błogosławieni, którzy szukają Jezusa - podręcznik do religii

PODRĘCZNIK Nr AZ-31-01/13-KI-3/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej dla VII klasy szkoły podstawowej zgodny z programem nauczania nr AZ-3-01/13 z dnia 9 IV 2013 r. Autor/Autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska


Klasa VIII SP Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi - podręcznik do religii   PODRĘCZNIK nr AZ-32-01/13-KI-4/14 do nauki religii rzymskokatolickiej dla klasy VIII szkoły podstawowej zgodny z programem nauczania nr AZ-3-01/13 z dnia 9 IV 2013 r.  Autor/Autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska