czwartek, 26 marca 2020

SANEPID Informacje dla uczniów

Dwutygodniowa przerwa w zajęciach w szkole to nie wakacje ani ferie.
To czas, w którym musimy zrobić wszystko, aby nie dochodziło do kolejnych zarażeń koronawirusem. Dlatego pozostań w domu, nie spotykaj się
ze znajomymi, nie przesiaduj w galeriach handlowych, kinach i kawiarniach.
Oprócz tego – dbaj o higienę i często myj ręce wodą z mydłem. Pamiętaj, że to również od Ciebie zależy, czy wirus będzie rozprzestrzeniał się dalej!
Dlatego musisz pamiętać, że odwołanie lekcji nie oznacza, że możesz w tym czasie spotykać się ze znajomymi i nadrabiać towarzyskie zaległości!
Korona party i wypad do Zakopanego? Odpuść sobie!
Imprezy typu „Korona party” lepiej przełożyć na później – kiedy wirus nie będzie nam już zagrażał.
Dlatego też w najbliższym czasie zrezygnuj z wszelkich spotkań towarzyskich i:
• nie chodź na dyskoteki,
• nie przesiaduj w galeriach handlowych,
• zrezygnuj z kina, kawiarni i restauracji,
• nie korzystaj z komunikacji publicznej (lub ogranicz ją do niezbędnego minimum),
• nie uczestnicz w spotkaniach towarzyskich,
• zrezygnuj z wycieczek!
Zajęcia zdalne i nauka w domu
Nauczyciele mogą przesyłać swoim uczniom i studentom materiały do pracy w domu.
Wszystko po to, aby koronawirus nie wpłynął na realizację programów nauczania.
Szkoły
Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Przeczytaj ulubioną książkę, uzupełnij swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela.
Więcej informacji: https://epodreczniki.pl/

środa, 25 marca 2020

Informacja dla Rodziców dzieci z nauczania przedszkolnego

Materiały, zadania itp. dla  Rodziców dzieci z nauczania przedszkolnego znajdują się w zakładce NAUCZANIE ZDALNE obok STRONA GŁÓWNA

wtorek, 24 marca 2020

Poradnik dla ucznia - Google Classroom

Poniżej znajduje się link do krótkiego filmiku instruktażowego. Może trochę pomoże w pracy z Google Classroom.

https://www.youtube.com/watch?v=O838vcgqEck

Nauczanie zdalne

Szanowni Rodzice

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NA RODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , od 25.03.2020 r. do 10.04.2020r.zostały wprowadzone nowe przepisy w zasadach prowadzenia nauczania zdalnego.

Przebieg nauczania zdalnego:

- proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie wg obowiązującego planu lekcji,

- nauczyciel ustala tygodniowy zakres treści nauczania w danej klasie w porozumieniu z innymi nauczycielami uczącymi w tej klasie,

- przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierały kolejne treści z podstawy programowej,

- uczniowie klas I-VIII będą otrzymywali zadania przez e-dziennik zakładka „Zadanie domowe” i na platformie Google Classroom , codziennie do godz.10.00.( Zarówno nauczyciele jak i Państwo oraz uczniowie, jesteśmy w trakcie testowania pracy w Google Classroom ale jeśli opanujemy pracę w tej aplikacji zrezygnujemy z podawania materiałów, zadań przez e-dziennik),

- nauczyciele informują rodziców dzieci przedszkolnych o zadaniach oraz dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu, na stronie głównej szkoły www.sudlugie.pl

- uczniowie objęci zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, logopedycznymi oraz zajęciami rewalidacyjnymi , informację o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia ucznia będą mieć przekazaną informację przez e-dziennik w informacji dla rodziców,

- w przypadku jakichkolwiek trudności, pytań uczniowie i rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami przez e-dziennik, którzy codziennie w godzinach od 9.00 do 13.00 oraz od 17.00 do 18.00 będą starali się pomóc i odpowiedzieć na pytania oraz przez platformę Google Classroom.


Wychowanie przedszkolne

Edukacja przedszkolna


- nauczyciele informują rodziców dzieci przedszkolnych o zadaniach oraz dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu, na stronie głównej szkoły ( www.sudlugie.pl),

Zawieszenie działalności placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych jest trudnym wyzwaniem nie tylko dla nauczycieli i rodziców, ale także dla dzieci. Trzeba cierpliwie wyjaśniać dzieciom, dlaczego nie mogą iść do „swojego” przedszkola, dlaczego nie mogą spotykać się z koleżankami i kolegami z przedszkola i szkoły, dlaczego nie mogą się bawić ulubionymi zabawkami przedszkolnymi. Nie ma przy tym potrzeby wywoływania u dzieci negatywnych odczuć: strachu, paniki i poczucia niebezpieczeństwa. Podstawową zasadą powinno być unikanie kontaktów z innymi osobami oraz stosowanie się do zasad utrzymywania czystości i higieny. Obecna sytuacja stwarza możliwości wdrożenia dziecka do dokładnego mycia rąk, zasłaniania ust przy kichaniu i kaszlu.

Drodzy Rodzice
Obecny czas jest trudny dla nas wszystkich. Czas w którym jesteśmy , wymaga od nas wszystkich nauczycieli, rodziców, uczniów pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców prosimy o wyrozumiałość. Zdajemy sobie sprawę z tego ile trudu rodzice wkładają w wychowanie i edukację swoich dzieci szczególnie teraz, kiedy wielu łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce. Prosimy pamiętać:
1. Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
2. Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać bardziej regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły.
3. W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.
Drodzy Uczniowie
Zdajemy sobie sprawę, że ciężko jest pracować samodzielnie i postaramy się równomiernie obciążać Was pracą w ciągu tygodnia .Pamiętajcie, że w razie trudności czy pytań, jesteśmy do waszej dyspozycji! Poprzez e-dziennik oraz platformę Google Classroom możecie się z nami kontaktować. My też ,tak jak wy, codziennie pracujemy zdalnie i jesteśmy do waszej dyspozycji. Wierzymy, że wykażecie się odpowiedzialnością i systematycznością. Pamiętajcie:
1. Najlepsze efekty daje praca systematyczna!
2. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania na bieżąco zgłaszajcie nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
3. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!
4. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem
i w Internecie.
5. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji
z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).
Powodzenia!

niedziela, 15 marca 2020

Drodzy Rodzice! Uczniowie!

Czas zawieszenia zajęć w szkole w dniach 12 – 25 marca, nie jest czasem ferii ani  czasem wolnym!
Zgodnie z decyzją Premiera Rządu i Wojewody Lubuskiego w tym czasie wszystkie dzieci (uczniowie) powinny  przebywać w domu.  Nie powinny wychodzić na spotkania towarzyskie, w odwiedziny, do kawiarni czy do restauracji. Nie powinny opuszczać mieszkania. Odpowiedzialność za dzieci ponoszą  Rodzice.
W czasie zawieszenia zajęć od 12 – 25 marca szkoła będzie zamknięta. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły, boiska, placu zabaw. Służby mundurowe  mają obowiązek kontrolować i monitorować te tereny i sprawdzać, czy na nich nie przebywa młodzież.
W tym czasie nauczyciele będą kontaktować się z uczniami przez e-dziennik, będą przesyłać  materiał czy zadania jakie powinien wykonać , przećwiczyć itd. uczeń. Prace te będą kontrolowane.
Sprawy  szkolne proszę załatwiać w miarę możliwości drogą elektroniczną kierując na adres spdlugie@op.pl  lub telefonicznie:  683768015 .Sprawy pilne będzie można załatwić w sekretariacie szkoły, który będzie czynny tylko w określonych godzinach od 10:00 do 13:00.

środa, 11 marca 2020

Komunikat

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się korona wirusa czasowo ogranicza się funkcjonowanie szkół.

Szanowni Rodzice!


· 12 i 13 marca br.
w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;

· Autobus szkolny będzie jechał zgodnie z ustalonym rozkładem. W tych dwóch dnia nie ma wydawania posiłków (śniadanie, obiad).

· od poniedziałku, 16 do 25 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkola i szkoły.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Uwaga, uwaga....

Rodzicu,
• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie http://epodręczniki.pl/  udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,
• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki
Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.
Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:
• dziennik elektroniczny;
• strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
• mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.
Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej http://epodręczniki.pl/udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.
Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
• Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
• Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus
Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

piątek, 6 marca 2020

OPS w Szprotawie OGŁASZA


wtorek, 3 marca 2020

Gry planszowe na temat książki „ W pustyni i w puszczy”.

https://photos.app.goo.gl/aehDDEkBYx44tiEt8
Wielkie emocje towarzyszyły uczniom klasy 5 grającym w gry planszowe , które sami wykonali. Ta dobra zabawa służyła utrwaleniu wiadomości na temat książki „ W pustyni i w puszczy”.

Świetnie wykonany projekt „ Uratujmy słowa”

https://photos.app.goo.gl/CWF15M9gk84aova47
Klasa 6 opracowała ilustrowane hasła do wybranych słów, podała ich synonimy i odegrała scenki związane z ich definicjami. Było ciekawie i zabawnie.
A czy Wy wiecie, co znaczą te słowa? Trotuar? Huncwot? Konfundować? Androny?

Międzynarodowy Dzień Pisarzy

https://photos.app.goo.gl/X9gidDVzUSuG25Ww5
03 marca 2020 obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pisarzy. Dzień ten ustanowiony został w 1984 roku przez PEN Club. Jego celem jest promowanie literatury, oraz obrona wolności słowa i rozwój społeczności pisarzy na całym świecie. Przy okazji święta organizowane są spotkania autorskie oraz wieczory literackie. A my na tę okoliczność wraz z Biblioteką w Długiem zorganizowaliśmy konkurs na lapbooka o pisarzu. Konkurs został rozstrzygnięty w dniu dzisiejszym (03.03.2020). W trakcie obrad komisja konkursowa wyłoniła 2 zwycięzców i wyróżniła autorów 2 prac. I miejsce ex aequo zajęły: Amelia Homa z klasy VIII za lapbooka o Henryku Sienkiewiczu oraz Julia Gnach – uczennica klasy IV za pracę o Marii Konopnickiej. Wyróżnienia przyznano również uczennicom klasy VI: Annie Soleckiej za lapbooka o Rafale Kosiku i Michalinie Zarzeckiej za pracę poświęconą tegorocznej noblistce – Oldze Tokarczuk. Zachęcamy gorąco wszystkich do tworzenia lapbooków o różnej tematyce, ponieważ są to atrakcyjne narzędzia, które pomagają w utrwaleniu wiedzy na dany temat. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie a zwycięzcomi wyróżnionym – gratulujemy!

poniedziałek, 2 marca 2020

Ciekawy pobyt w Szprotawie.

https://photos.app.goo.gl/iuRTyzbWXM4d6Tu27
Dnia 28.02.2020 roku klasa VIII odbyła wycieczkę do naszego gminnego miasta - Szprotawy. Po raz pierwszy uczniowie odwiedzili strzelnicę w LOK-u. Była to niesamowita wizyta- pogadanka, próby strzelania. Dziękujemy bardzo panu Ryszardowi Żmudzie za możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach i przeżyciu niesamowitych emocji. Kolejnym miejscem ósmoklasistów był Szprotawski Dom Kultury w którym uczniowie obejrzeli spektakl pt: „ Moralność pani D“ przygotowany przez Grupę Teatralną „ Marionetka“ działającej w Liceum Ogólnokształcącym w Szprotawie. Spektal dostarczył uczniom wielu wrażeń a także podziwu dla młodych aktorów.
KlasaVIII odwiedziła także Miejską Bibliotekę Publiczną gdzie zapoznali się z pracą biblioteki, obejrzeli wystawki tematyczne. Wycieczka była bardzo udana i pełna pozytywnych wrażeń.

sobota, 29 lutego 2020

"Skrzydło Wolności"

https://photos.app.goo.gl/Kcxj2WYPL1oaXN8J9
W piątek 28 lutego 2020 r. drużyna w składzie: Amelia Bargielska, Filip Gnach, Joanna Hałabura, Agata Mucha, Nikola Nurkowska, Joanna Sawicka oraz Iga Wojtowicz, reprezentująca Szkołę Podstawową w Długiem, wzięła udział w XXXIV Grze Sprawnościowej "Skrzydło Wolności".
Jak podaje strona szprotawskiego hufca "Skrzydło Wolności" to harcerska gra sprawnościowa organizowana od roku 1975 w rocznicę zakończenia walk wyzwoleńczych II Wojny Światowej na Ziemi Szprotawskiej, powrotu do Macierzy Ziem Zachodnich oraz Dnia Myśli Braterskiej. Twórcą i pomysłodawcą gry był Komendant Szprotawskiego Hufca ZHP śp. harcmistrz Bogusław Lisiecki. Gra była okazją do sprawdzenia wiedzy, umiejętności i podnoszenia sprawności fizycznej jej uczestników oraz była zawsze lekcją patriotyzmu i historii o dawnej i obecnej Szprotawie. Na przestrzeni lat grze towarzyszyły między innymi: zawody na orientację, konkurencje strzeleckie, sprawnościowy tor przeszkód, konkurencje medyczne, zdobywano Młodzieżową Odznakę Sprawności Obronnej. Organizowano uroczystości przyjęcia w poczet członków Związku Harcerstwa Polskiego, Przyrzeczenia Harcerskiego, Zobowiązania Instruktorskiego czy obchodów Dnia Myśli Braterskiej. Zwiedzano szprotawskie zabytki, muzeum, Izbę Tradycji, szprotawski ratusz, kościoły oraz odwiedzano miejscowych kombatantów II WŚ. Do udziału w grze zapraszano również dzieci oraz młodzież miejscowych szkół.
W piątkowej grze nasza drużyna wykonała 7 zadań: wykazała się wiedzą na temat krzyża harcerskiego, zaśpiewała harcerską piosenkę, rozwiązała krzyżówkę, odwiedziła Obelisk Szprotawskich Pionierów, odnalazła Dąb Tysiąclecia, wykonała zadanie z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz sprawdziła się w strzelaniu w LOKu.
I choć pogoda była mocno "w kratkę" dobre humory nas nie opuszczały.
Dziękujemy Szprotawskiemu Hufcowi ZHP za zaproszenie!

„Mądry człowiek uczy się każdego dnia”

https://photos.app.goo.gl/87h3G8ZzatvyG22T8
Pod takim mottem, 26 lutego w naszej szkole odbyła się uroczystość podsumowująca osiągnięcia pierwszego półrocza roku szkolnego 2019/2020.
Na uroczystym apelu pani dyrektor Halina Kanyi Maina podziękowała rodzicom, uczniom i pracownikom szkoły za wysiłek włożony w codzienną pracę. I podkreśliła, że sukces uczniów to nasze wspólne, zintegrowane działania.
Z kolei uczniowie klasy 7 Iga Wojtowicz i Filip Gnach przedstawili wydarzenia minionego półrocza. A działo się bardzo dużo – wycieczki, żywe lekcje historii, filharmonia, konkursy itd.
Następnie pani dyrektor wraz z wychowawcami wręczyła wyróżnionym uczniom dyplomy wzorowego ucznia. W klasach 1-3 najwyższe noty otrzymało 16 uczniów, a w klasach 4-8 było ich 17. Do każdego dyplomu dołączono słodką czekoladę ufundowaną przez Radę Rodziców. Dodatkowo dyplomy za 100% frekwencję otrzymało 17uczniów.
W trakcie uroczystości apel uświetniły piosenki zaśpiewne przez szkolny zespól „ Cztery czwarte” , nad którym piecze sprawuje pani Agnieszka Zgrzebska, wysłuchaliśmy wspaniałe wykonanie wiersza przez Stellę Witkowską, a na zakończenie obejrzeliśmy Taniec z szarfami wykonany przez nasze wspaniałe uczennice pod czujnym okiem pani Anny Bilińskiej.

czwartek, 27 lutego 2020

Góra Grosza

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Długiem po raz kolejny włączyli się do akcji Góra Grosza. Akcja była dobrym przedsięwzięciem, ponieważ pozwoliła uświadomić uczniom, że oddając choćby jeden grosz można przyczynić się do zrealizowania wielkich czynów na rzecz dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej. Każda klasa zbierała monety o wartości 1 gr, 2 gr oraz 5 gr. SKO-wicze przeliczyli monety zebrane przez uczniów klas I-VIII oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Wspólnie udało nam się uzbierać ponad 30 kg monet, co dało razem kwotę 322 zł i 95 gr. Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom za tak duże zaangażowanie w akcję oraz chęć niesienia pomocy potrzebującym.

Komunikat

Drodzy Rodzice, uczniowie, mieszkańcy wsi Długie i Borowina. W piątek 06.03.2020 r. w szkole odbędzie się akcja charytatywna: sprzedaż ciasta, gofrów i innych smakołyków. Cały dochód będzie przeznaczony na wsparcie w leczeniu naszej koleżanki, nauczycielki pracującej w Szkole Podstawowej w Wiechlicach - mieszkanki Dzikowic. Zachęcamy do wsparcia i włączenia się do tej akcji.

środa, 26 lutego 2020

Spotkanie z pisarką

24 lutego 2020 gościliśmy u nas dziennikarkę, edukatorkę a przede wszystkim pisarkę - Panią Monikę Sawicką-Kacprzak - autorkę książek dla dorosłych, cyklu opowiadań o psie Kajtku dla dzieci. Pani Monika w niezwykle ciekawy sposób opowiadała nam o perypetiach swojego pupila oraz o tym jak należy dbać i opiekować się naszymi czworonożnymi przyjaciółmi.
W spotkaniu uczestniczyły przedszkolaki, które na tę okazję zbudowały psa z klocków oraz uczniowie klas I, II i III SP w Długiem. Na koniec spotkania dzieci wręczyły Pani Monice drobne upominki w podziękowaniu za przybycie. Dziękujemy naszemu gościowi za świetnie przygotowaną i ciekawą prezentację tak ważnego tematu.

wtorek, 25 lutego 2020

Dzień Języka Ojczystego

https://photos.app.goo.gl/CK7RMrrhbFrHpAJk6
21 lutego 2020 obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W dniach 20-21 lutego Biblioteka (Filia Długie) we współpracy ze Szkołą Podstawową zorganizowała zajęcia edukacyjno-literackie wzbogacone o element kodowania. Pierwszego dnia podczas zajęć DKK mieliśmy spory ubaw łamiąc języki podczas czytania zabawnych wierszyków z książki Krzysztofa Kiełbasińskiego pt. „Chrząszcz brzmi w trzcinie”. Dnia następnego w ramach „Potyczek językowych” zmagaliśmy się z ćwiczeniami ortograficznymi, tym razem w nieco innej odsłonie. Pomagał nam w tym robot – Photon 538. Każdy z zespołów losował karteczkę z wyrazem, a następnie sterował robotem na macie z alfabetem, wskazując odpowiednie litery z wylosowanego słowa. Nie zabrakło ulubionych kalamburów – tu w wersji rysowanej. Losowaliśmy przysłowia i znane związki frazeologiczne. W ten sposób uczciliśmy Dzień Języka Ojczystego i utrwaliliśmy naszą wiedzę na temat ortografii. A przy tym bawiliśmy się znakomicie.

poniedziałek, 24 lutego 2020

MATEMATYKA A ZDROWE ODŻYWIANIE

https://photos.app.goo.gl/t4E8KzDFo1LZPUPV8
Matematyka towarzyszy nam w życiu codziennym, w kuchni, na podwórku, w sporcie, w dbaniu o swoje zdrowie.
Aby się o tym przekonać postanowiliśmy połączyć matematykę ze zdrowym odżywianiem.
Celem naszego przedsięwzięcia było ułożenie krzyżówek składających się z haseł związanych z wiedzą matematyczną i zdrowiem, korzystanie z różnych źródeł informacji i doskonalenie umiejętności pracy w grupie.
Tego zadania podjęli się uczniowie klasy VII, którzy zaprojektowali krzyżówki a następnie wykonali przepiękne plakaty.

SEJMIK DZIECIĘCY

https://photos.app.goo.gl/qDM2nqAFkY6Gfdip7Z okazji Tygodnia Patrona po raz dziewiąty odbył się SEJMIK DZIECIĘCY organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Szprotawie. Naszą szkołę reprezentowały Amelia Homa ( z klasy 8), Amelia Bargielska ( z klasy 7) i Lena Nurkowska (z klasy 5 ) wraz z opiekunem Małgorzatą Stępińską.
Obrady sejmiku odbyły się w Urzędzie Miejskim pod hasłem „MYŚL EKO-GLOBALNIE, DZIAŁAJ EKO-LOKALNIE”. Dyskutowaliśmy tam na temat ochrony środowiska. Najważniejsze pomysły zostały zapisane w formie uchwały, pod którą podpisali się reprezentanci społeczności szkolnej i władz miasta, a każdy uczestnik zobowiązał się do bycia ambasadorem dobrych, ekologicznych nawyków.
Było to dla nas miłe i pouczające spotkanie. Cieszy fakt, że jednak wielu z nas ma świadomość , jak ważna jest ochrona środowiska począwszy m. in. od segregacji śmieci , oszczędzaniu wody i energii po degradację ziemi, zanieczyszczenie wód.
A tak naprawdę- niewielkim kosztem- zmieniając nasze przyzwyczajenia w codziennym zachowaniu- możemy zadbać o nasz klimat.
Te zachowania powinny być zwykłym odruchem, a nie zaprzątającym głowę obowiązkiem.
Wystarczy tylko chcieć! I będzie EKO- Lokalnie i Eko – Globalnie!

niedziela, 23 lutego 2020

Eliminacje gminne do OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom".

https://photos.app.goo.gl/Zd4ThsncEpWU1Td1A
W czwartek, 20 lutego 2020 roku, w szprotawskim ratuszu tradycyjnie już odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Eliminacje, zgodnie z regulaminem przeprowadzono w dwóch grupach wiekowych. Uczniowie zmierzyli się z pytaniami testowymi, o tematyce pożarnictwa.
Organizatorami eliminacji gminnych byli Burmistrz Szprotawy oraz Oddział Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Szprotawie.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:
I grupa wiekowa (klasa I - VI) - Michalina Zarzecka, Mateusz Zgierski
II grupa wiekowa (klasa VII - VIII) – Magda Furgal, Tymoteusz Marczenia.
Magda Furgal zajęła I miejsce w swojej grupie wiekowej a Mateusz Zgierski II miejsce w swojej. Gratulacje!
Zwycięzcy będą reprezentować naszą gminę 24 marca 2020 r., podczas eliminacji powiatowych w Starostwie Powiatowym w Żaganiu.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a zwycięzcy nagrody, które wręczyli Pełniąca Funkcję Burmistrza Ewa Gancarz wraz Prezesem Powiatowym Ochotniczej Straży Pożarnej dh Janem Chmielewskim, Dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej – Danielem Pelcem oraz Komendantem Powiatowym PSP w Żaganiu – Janem Marszałkiem.
Po zakończeniu konkursu odbył się pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, który zaprezentowali strażacy z OSP w Siecieborzycach.

środa, 19 lutego 2020

Bezpieczne bankowanie

https://photos.app.goo.gl/7i1iteaqwuKqKg2x9
18 lutego Dyrektor PKO Banku Polskiego Oddziału nr 1 w Szprotawie - Pan Czesław Szczepanik, przeprowadził z uczniami klas VII i VIII zajęcia na temat "Bezpiecznego bankowania". Pan Dyrektor rozmawiał z uczniami na temat tego, w jaki sposób możemy korzystać z bankowości internetowej i na co musimy być wyczuleni. Uczniowie wypowiadali się na temat tego, jak powinno wyglądać bezpieczne hasło internetowe oraz o tym, aby nie podawać swoich danych osobowych nie mając pewności, kto od nas tych danych oczekuje. Zatwierdzając transakcje internetowe musimy czytać wiadomości SMS, jakie otrzymujemy przed zatwierdzaniem transakcji. Podczas zajęć pojawił się również temat zewnętrznych nośników danych, które podłączamy do swojego komputera, nie wiedząc jakie może to za sobą nieść skutki. Uważajmy na cyberprzestępców, bądźmy czujni korzystając z ogólnodostępnego Wi-Fi, sprawdzajmy adresy internetowe banków, aby nie wpaść w ręce oszustów. Nawet korzystając z BLIK-a upewnij się, że osoba z którą rozmawiasz i która oczekuje od ciebie kodu jest tą osobą którą faktycznie znasz i której faktycznie chcesz pomóc. Temat bezpieczeństwa w sieci jest tematem bardzo rozległym i szerokim, bardzo dziękujemy Panu Dyrektorowi za wizytę w naszej szkole oraz za cenne informacje, które zostały przekazane naszym uczniom. Mamy nadzieję, że korzystając z sieci będą o tych zasadach pamiętać i nie dadzą się oszukać.

wtorek, 11 lutego 2020

Szanowni Rodzice

Od 11.02.2020r. rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej do Szkoły Podstawowej w Długiem na rok szkolny 2020/2021.
Dzieci, które obecnie uczęszczają do oddziału przedszkolnego 3-4-5 latków i chcą w przyszłym roku kontynuować naukę w naszym oddziale przedszkolnym, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
Rodzice dzieci, które uczęszczają obecnie do „ zerówki” proszeni są o złożenie wniosku „ Zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej…”
Rusza też nabór dzieci do oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-4-5 letnich.
Szczegółowe informacje i druki do pobrania znajdziecie Państwo na naszej stronie w zakładce „REKRUTACJA”. Druki ( deklaracje i wnioski) można pobrać także w sekretariacie szkoły.

Komunikat

Szanowni Rodzice. Ze względu na duże ilości pozostawionych części garderoby w szkole przez uczniów np. kurtki, bluzy, koszulki, buty itp. informujemy, że w dniach 17-19.02.2020r. w godzinach od 8.00 do 15.00 rzeczy te, będą wystawione w holu szkoły do „ rozpoznania” przez właścicieli i zabrania ich do domu. Pozostałe rzeczy , nie zabrane zostaną przekazane do PCK.

czwartek, 30 stycznia 2020

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PRZEDSZKOLU

https://photos.app.goo.gl/B2tJZU3hLkmbaQaDA
Dnia 23.01.2020 r. w przedszkolu, w grupie sześciolatków odbyła się uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. Przedszkolaki od samego rana z niecierpliwością wyczekiwały zaproszonych gości, nie mogąc się doczekać, kiedy zapukają do przedszkolnych drzwi ich babcie i dziadkowie. To wyjątkowe spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Halina Kanyi Maina witając zgromadzonych gości oraz składając im najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta. Na tę okazję przedszkolaki przygotowały specjalny program artystyczny pod kierunkiem wychowawczyni pani Anny Bilińskiej. Podczas występów dzieci indywidualnie i z całą grupą popisywały się swoimi zdolnościami recytatorskimi, prezentując przepiękne i pełne ciepłych słów wiersze dla swoich bliskich. Program artystyczny wzbogaciły radosne piosenki i tańce: „Taniec z barwnymi chustkami”, i „Krakowiak” . Wspaniała publiczność gromko oklaskiwała występy swoich najukochańszych wnuków. W przemiłej atmosferze seniorzy zostali obdarowani upominkami własnoręcznie wykonanymi przez dzieci. Po części oficjalnej niecodzienni goście zostali zaproszeni na herbatę i słodki poczęstunek oraz na sesję zdjęciową ze swoimi wnukami w foto - budce. Babcie tańczyły ze swoimi wnukami. To wyjątkowe i miłe spotkanie zarówno dla dzieci jak i ich bliskich na długo pozostanie w pamięci. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków po raz kolejny ukazały, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami. Bardzo serdecznie dziękujemy Rodzicom za współpracę w przygotowaniu przepięknej uroczystości!

poniedziałek, 27 stycznia 2020

Ach, cóż to był za bal….

https://photos.app.goo.gl/m6JYHP2WcrhNM55N7
W dniu 24.01.2020 r. w naszej szkole odbył się bal karnawałowy. Sala wiejska ( w której odbywał się bal) wyglądała inaczej niż na co dzień i zamieniła się w prawdziwą salę balową.
Dzieci wystąpiły w ciekawych, kolorowych kostiumach, przebrane za bohaterów znanych bajek i nie tylko. Nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Niektórzy byli nie do poznania, inni budzili podziw, a niekiedy nawet przerażenie.
Wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice bawili się znakomicie przy rytmach różnorodnej muzyki jak przystało na prawdziwy bal. Były pociągi, korowody, kółeczka i tańce w parach. Wszyscy mogli uczestniczyć w zabawach i konkursach np.: w tańcu w parach z balonem , tańcu na gazecie. Zwycięzcy konkursów nagradzani byli nagrodami ufundowanymi przez Radę Rodziców. Humor i dobry nastrój dopisywał zarówno dzieciom, wychowawcom jak i rodzicom. W trakcie zabawy dzieci miały słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców którym serdecznie jeszcze raz dziękujemy.
Punktem kulminacyjnym zabawy karnawałowej był wybór króla i królowej balu, którymi zostali: w klasach I-III Matylda z kl.I i Daniel z kl.III zaś w klasach IV-VIII Gabrysia z kl.V .Ponadto duża grupa uczniów i przedszkolaków otrzymała wyróżnienia za stroje i świetną zabawę.
Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opuszczały salę balową. Bal umożliwił dzieciom, rodzicom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze, a wspólna zabawa przyniosła wiele radości.
Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów.
Dzień ten dostarczył dzieciom wielu przeżyć i miłych wrażeń, zresztą – zobaczcie sami! Kolejny bal karnawałowy już za rok . Dziękujemy za miłe chwile i z niecierpliwością czekamy na kolejny bal!

niedziela, 26 stycznia 2020

Żywa lekcja historii

https://photos.app.goo.gl/xqeAWENLcAxJUWm99
W dniu 24.01.2020r. uczniowie klas I-VIII wzięli udział w programie edukacyjnym „Polska-moja Ojczyzna edycja III ”.
W programie wspólnie z uczniami przedstawiono Polskę oraz jej granice, góry, rzeki, miasta i państwa graniczące z Polską. Następnie przedstawiono genezę powstania Legionów Polskich Piłsudskiego podczas I wojny światowej i w czasach II Rzeczpospolitej. Legiony Polskie - oddziały wojska Polskiego, którym początek dał Pierwsza Kompania Kadrowa utworzona w Krakowie przez Józefa Piłsudskiego.
Mająca na celu odzyskanie niepodległości. W skład legionów wchodziły trzy brygady:
- I Brygada - utworzona w grudniu 1914 roku dowodzona przez Józefa Piłusudzkiego.
- II Brygada - utworzona w maju 1915 roku dowodzona przez F. Kttnera.
- III Brygada - utworzona w maju 1915 roku dowodzona przez m.in. W. Grzesickiego czy Z. Zielińskiego.
Rozpadnięcie sie Legionów został spowodowane przez spór, który istniał przez cały czas gdy one działały. Był to konflikt pomiędzy Józefem Piłsudskim i Naczelnym Komitetem Wojskowym, którego przedstawicielem był Władysław Sikorski. Po tym większość oficerów i szeregowców z I i III Brygady, na skutek odmówienia podpisania przysięgi na temat wierności cesarzom Niemiec i Austro-Węgier, zostało rozbrojonych i internowanych w obozach w Beniaminowie i Szczypiornie. Pozostali którzy złożyli podpisy zostali wcieleni do Polskiego Korpusu Posiłkowego. Józef Piłsudski został aresztowany i wywieziony do Magdeburga z którego powrócił 10.11.1918 roku do Warszawy. Przedstawiono uczniom ilustracje, które ukazały Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy w czasie wojny.Po programie uczniowie klas I – VI zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia w mundurach legionistów.

KONCERT W NASZEJ SZKOLE – „O TRZECH BRACIACH – HOPAK, TREPAK I KOZAK”

https://photos.app.goo.gl/QRMqPzKA5AWsizFc9
Dnia 10.01.2020 r. w naszej szkole odbył się kolejny wspaniały koncert realizowany w ramach współpracy z Lubuskim Centrum Edukacji Artystycznej i Koncertowej w Zielonej Górze. W atmosferze karnawału zaprezentowano tańce narodowe z Ukrainy: hopak, trepak, kozak i inne.

 Poniżej miniaturki z filmami

 Hopak mający metrum 2/4 to bardzo żywy taniec, popisowy, pełny podskoków, wymachów nogami, przysiadów, tańczony przez solistę, a w czasie uroczystości ludowych przez całe grupy tancerzy, którzy zmagają się ze sobą, popisując się swoimi umiejętnościami.
https://youtu.be/BcVeFAQZnAM
Trepak – ten taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ma bardzo szybkie tempo w metrum także 2/4. Charakterystyczne dla trepaka są drobne kroczki i przytupy.
https://youtu.be/N6eDzSx6NU8 Jednym z najbardziej znanych trepaków jest trepak Piotra Czajkowskiego z baletu „Dziadek do orzechów”. Kozak to taniec również w metrum 2/4, w żywym tempie, tańczony przez dwóch mężczyzn stojących naprzeciw siebie. Cechą kozaka są przysiady, wyrzucanie nóg, podskoki, a pod koniec tańca wzmaga się znacznie tempo.
Filmik
 Kozak wymaga siły i zwinności. Tańczony jest przy akompaniamencie instrumentów lutniowych typu kozackiej domry, bandury, teorbanów lub bałałajek. Na naszej szkolnej scenie te trzy narodowe tańce ukraińskie zaprezentowała para tancerzy: Julia i Andriej z Kijowa. W czasie spotkania tancerze zaprezentowali nie tylko przepiękne tańce, swój talent i niezwykłe umiejętności taneczne, ale też stroje narodowe. Uczniowie wysłuchali opowieści dotyczącej historii zespołu, do którego należą Julia i Andriej oraz o ich podróżach i występach tanecznych w różnych krajach świata m.in.: Francji, Hiszpanii, USA, Chinach. Ponadto uczniowie zapoznali się z ciekawostkami dotyczącymi rekrutacji do zespołu tanecznego, jak długo trenują tancerze dany taniec oraz czas przygotowania stroju dla pary tanecznej i dla całego zespołu. Spotkanie z tancerzami i spektakl taneczny, który zaprezentowali artyści na długo pozostanie w naszej pamięci.

https://youtu.be/1IKW9o9Rip8
Dla uczniów była to następna lekcja edukacji muzycznej i czas na zaprezentowanie swojej kultury osobistej w czasie oglądania przedstawienia.

sobota, 25 stycznia 2020

Pokaz ratownictwa

https://photos.app.goo.gl/8v84EhVLHLAEBwrV9
21 stycznia uczniowie klas 6-8 uczestniczyli w edukacyjnych pokazach służb ratowniczych. W Szprotawie nad zalewem rzeki Bóbr strażacy zaprezentowali sprzęt ratowniczy, omówili i pokazali metody bezpiecznego podejmowania z wody osoby zagrożonej utonięciem. Przedstawili zasady udzielania pierwszej pomocy oraz procedury powiadamiania służb ratowniczych.

czwartek, 23 stycznia 2020

Matematyczny pokój zagadek w bibliotece

https://photos.app.goo.gl/Tq7LgLkMqpRQnHvi7
Matematyka w bibliotece? Dlaczego nie!
Rozwiązywania niełatwych zadań matematycznych podjęli się uczniowie VI klasy. Podzieleni na 3-osobowe zespoły musieli rozwiązać 5 zadań. Wyniki prawidłowych rozwiązań tworzyły numer inwentarzowy książki ukrytej wśród innych książek i młodzież miała za zadanie odszukać książkę oraz podać jej tytuł i autora.
Taka nietypowa lekcja matematyki była ciekawym przeżyciem i całkiem niezłą zabawą. Została zorganizowana przy współpracy z Filią Biblioteki Publicznej w Długiem.

Międzyszkolny Jubileuszowy Turniej z okazji 85-lecia SKO

https://photos.app.goo.gl/bZ3c78qBd993yDFFA
22 stycznia mieliśmy okazję uczestniczyć w "Międzyszkolnym Jubileuszowym Turnieju z okazji 85-lecia SKO". Turniej zorganizowany został przez opiekuna SKO w Szkole Podstawowej nr 2 w Szprotawie. Trzyosobowe drużyny z klas I-III rywalizowały w konkurencjach matematycznych i sportowych. Wśród zadań pojawiło się między innymi sudoku, krzyżówka, rebusy a także na rozgrzewkę kilka sportowych konkurencji. Naszą szkołę reprezentowali: Michał z klasy III oraz Hania i Stella z klasy II. Po wykonaniu wszystkich zadań konkursowych na Sali pojawiła się Żyrafka Lokatka oraz Pancernik Hatetepes. Podsumowaniem konkursu było wręczenie dyplomów przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 - Panią Danutę Ronij z podziękowaniem za udział w turnieju i wspaniałą zabawę.

środa, 22 stycznia 2020

Dzień Babci i Dziadka w klasach I-III

https://photos.app.goo.gl/3ALye5s7kWsMtMYd8
21 i 22 stycznia to bardzo ważne daty dla każdego wnuczka i wnuczki. W tych dniach swoje święto obchodzą nasi dziadkowie. Uczniowie klas I-III zaprosili ukochane babcie oraz dziadków w dniu ich święta, aby złożyć im najserdeczniejsze życzenia, wyrecytować wiersze oraz zaśpiewać ulubione piosenki. Uroczystość odbyła się na sali wiejskiej w Długiem. Zebranych gości powitała Pani Dyrektor – Halina Kanyi – Maina oraz Sołtys Wsi Długie – Stanisław Mandrak. W stronę dziadków płynęło mnóstwo życzeń i miłych słów. Uczniowie klas I-III przygotowali humorystyczne scenki z życia babci i dziadka, nie zabrakło również piosenek, pięknie wyrecytowanych wierszy oraz układów tanecznych. Po występach dzieci wręczyły dziadkom upominki przygotowane specjalnie na ten dzień. Wszyscy zostali nagrodzeni ogromnymi brawami. Bardzo cieszymy się, że goście tak licznie do nas przybyli i obejrzeli występ swoich wnucząt. Cieszymy się, że mogliśmy wspólnie obchodzić tak ważne święto. Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za mile spędzony czas, a rodzicom za współpracę i pomoc w przygotowaniu uroczystości.

środa, 15 stycznia 2020

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz Wspólne Kolędowanie

https://photos.app.goo.gl/vNr9puByFP9h4YwGA
12 stycznia na sali wiejskiej w Długiem odbyło się wspólne kolędowanie oraz wystawione zostały Jasełka. W tym roku kolędowanie połączone zostało ze zbiórką pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze zapełniali swoje puszki już od samego rana, bardzo się cieszymy, że mieszkańcy przyjmowali nas z tak dużym entuzjazmem. W Borowinie mogliśmy liczyć na pomoc Ochotniczej Straży Pożarnej, za co serdecznie dziękujemy. O godzinie 14.00 wszyscy zebraliśmy się na sali wiejskiej, aby obejrzeć Jasełka przygotowane przez uczniów klas 1-3, uczniom towarzyszył również zespół „Cztery-czwarte” który zaprezentował przepiękne kolędy. Po występach dzieci, na scenie wystąpił pan Marcin Bojski z którym mieszkańcy mieli możliwość wspólnego kolędowania. Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom i osobom zaangażowanym w przygotowanie zarówno Jasełek, kolędowania jak i kwestowania w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

ZAJĘCIA Z SENSOPLASTYKI

https://photos.app.goo.gl/mRN9xMRSnD3kb5N87
Dnia 14.01 odbyły się kolejne zajęcia z Sensoplastyki podczas zajęć świetlicowych przed pierwszym kursem autobusu. Tego dnia dzieci miały do dyspozycji różnego rodzaju mąki i przyprawy aby bawić się w rysowanie na piasku.

środa, 8 stycznia 2020

Wspólne Kolędowanie z WOŚP

Innowacja pedagogiczna „Zimowo-świąteczne zabawy z kodowaniem”

https://photos.app.goo.gl/V8A9pdYty4PvDY5x9
W klasie II realizowana jest innowacja pedagogiczna „Zimowo-świąteczne zabawy z kodowaniem” jest ona odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020. Dzieci z natury są ciekawe świata, chcą doświadczać, eksperymentować, działać. Taki sposób pracy powoduje, że dziecko z biernego odbiorcy staje się twórcą, konstruktorem poszukującym najlepszych rozwiązań. Uczniowie angażując w działaniu wszystkie zmysły zdecydowanie lepiej zapamiętują to, czego się uczą. Zaproponowane aktywności w ramach innowacji „Świąteczno-zimowe zabawy z kodowaniem” pozytywnie wpływają na wszechstronny rozwój dziecka. Wykonywanie zadań w ramach innowacji daje uczniom dużo radości, dzieci z ciekawością czekają na efekt swojej pracy, rozwijają logiczne myślenie jednocześnie współpracując w grupie i świetnie się bawią.

ŚWIĄTECZNE WARSZTATY klas I-III


Dnia 18.12.2019 wyjechały na warsztaty świąteczne do Ostaszowa. Dzieci zostały zapoznane z polskimi tradycjami oraz nauczone lepienia pierogów. Uczniowie samodzielnie, wyrabiali ciasto, wałkowali, wycinali i lepili pierogi. Kolejno zostały one ugotowane i spożyte przez dzieci. Podczas warsztatów śpiewano kolędy i spędzony miło czas w kąciku staropolskich opowieści.

wtorek, 7 stycznia 2020

,,Paczka na Święta”

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”
Nasi uczniowie, ich rodzice i nauczyciele z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia przygotowali paczki dla tych, którym taka pomoc jest potrzebna. W paczkach znalazły się produkty spożywcze i chemiczne. Jest to jednocześnie sygnał dla obdarowanych, że mogą liczyć na pomoc młodego pokolenia.
Dziękujemy Państwu, że mogliśmy z dumą i wzruszeniem obserwować zaangażowanie naszych uczniów i Państwa w tę akcję.
Wszystkim, którzy włączyli się w tę świąteczną akcję serdecznie dziękujemy.

JASEŁKA W PRZEDSZKOLU

https://photos.app.goo.gl/REhvGQisioZKGkjP6
Jakieś światło nad Betlejem się rozchodzi, w środku nocy zagubiony świat się budzi.
Dzisiaj właśnie dla nas Chrystus się narodził, do nas przyszedł, bo ukochał wszystkich ludzi…
” (tekst kolędy pt.: „Jakieś światło nad Betlejem”) Uroczystość Jasełek od wielu lat wpisana jest do kalendarza uroczystości organizowanych w oddziale przedszkolnym. Tradycyjnie przygotowywana jest i prezentowana przez dzieci z najstarszej grupy pod kierunkiem pani Anny Bilińskiej. Przedstawienie jasełkowe odbyło się 19.12.2019 r. Pani Dyrektor Halina Kanyi Maina serdecznie powitała zebranych gości i zaprosiła do obejrzenia widowiska. Jasełkowa atmosfera  wprowadziła zgromadzonych gości w świąteczny klimat i wywoływała wiele wzruszających wrażeń. Uroczysty charakter opowieści jasełkowej podkreślały piękne stroje przedszkolaków. Dzieci z zaangażowaniem zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie, wokalne - kolędując, recytatorskie, taneczne i grę na instrumentach. Przedszkolaki przebrane za aniołki czuwały nad świętą rodziną, pastuszkowie przybyli śpiesznie z chlebem, śmietanką i koszykiem jabłek, by podarować je narodzonemu Jezusowi. Trzej królowie złożyli dary u stóp dzieciątka. Do udziału w Jasełkach zostali zaproszeni również zebrani goście, którzy brali udział w radosnym tańcu z Marią i Józefem, aniołkami, królami i pastuszkami. Rodzice, dziadkowie i dzieci z młodszej grupy zanieśli dzieciąteczku serduszka do żłóbka. Wszyscy ulegli magii zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Na koniec przedstawienia mali aktorzy złożyli wszystkim zebranym świąteczne życzenia, zatańczyli magiczny taniec do utworu „Weseli anieli” oraz obdarowali zebranych gości własnoręcznie wykonanymi upominkami.