środa, 8 stycznia 2020

Innowacja pedagogiczna „Zimowo-świąteczne zabawy z kodowaniem”

https://photos.app.goo.gl/V8A9pdYty4PvDY5x9
W klasie II realizowana jest innowacja pedagogiczna „Zimowo-świąteczne zabawy z kodowaniem” jest ona odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020. Dzieci z natury są ciekawe świata, chcą doświadczać, eksperymentować, działać. Taki sposób pracy powoduje, że dziecko z biernego odbiorcy staje się twórcą, konstruktorem poszukującym najlepszych rozwiązań. Uczniowie angażując w działaniu wszystkie zmysły zdecydowanie lepiej zapamiętują to, czego się uczą. Zaproponowane aktywności w ramach innowacji „Świąteczno-zimowe zabawy z kodowaniem” pozytywnie wpływają na wszechstronny rozwój dziecka. Wykonywanie zadań w ramach innowacji daje uczniom dużo radości, dzieci z ciekawością czekają na efekt swojej pracy, rozwijają logiczne myślenie jednocześnie współpracując w grupie i świetnie się bawią.