niedziela, 26 stycznia 2020

Żywa lekcja historii

https://photos.app.goo.gl/xqeAWENLcAxJUWm99
W dniu 24.01.2020r. uczniowie klas I-VIII wzięli udział w programie edukacyjnym „Polska-moja Ojczyzna edycja III ”.
W programie wspólnie z uczniami przedstawiono Polskę oraz jej granice, góry, rzeki, miasta i państwa graniczące z Polską. Następnie przedstawiono genezę powstania Legionów Polskich Piłsudskiego podczas I wojny światowej i w czasach II Rzeczpospolitej. Legiony Polskie - oddziały wojska Polskiego, którym początek dał Pierwsza Kompania Kadrowa utworzona w Krakowie przez Józefa Piłsudskiego.
Mająca na celu odzyskanie niepodległości. W skład legionów wchodziły trzy brygady:
- I Brygada - utworzona w grudniu 1914 roku dowodzona przez Józefa Piłusudzkiego.
- II Brygada - utworzona w maju 1915 roku dowodzona przez F. Kttnera.
- III Brygada - utworzona w maju 1915 roku dowodzona przez m.in. W. Grzesickiego czy Z. Zielińskiego.
Rozpadnięcie sie Legionów został spowodowane przez spór, który istniał przez cały czas gdy one działały. Był to konflikt pomiędzy Józefem Piłsudskim i Naczelnym Komitetem Wojskowym, którego przedstawicielem był Władysław Sikorski. Po tym większość oficerów i szeregowców z I i III Brygady, na skutek odmówienia podpisania przysięgi na temat wierności cesarzom Niemiec i Austro-Węgier, zostało rozbrojonych i internowanych w obozach w Beniaminowie i Szczypiornie. Pozostali którzy złożyli podpisy zostali wcieleni do Polskiego Korpusu Posiłkowego. Józef Piłsudski został aresztowany i wywieziony do Magdeburga z którego powrócił 10.11.1918 roku do Warszawy. Przedstawiono uczniom ilustracje, które ukazały Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy w czasie wojny.Po programie uczniowie klas I – VI zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia w mundurach legionistów.