czwartek, 27 lutego 2020

Góra Grosza

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Długiem po raz kolejny włączyli się do akcji Góra Grosza. Akcja była dobrym przedsięwzięciem, ponieważ pozwoliła uświadomić uczniom, że oddając choćby jeden grosz można przyczynić się do zrealizowania wielkich czynów na rzecz dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej. Każda klasa zbierała monety o wartości 1 gr, 2 gr oraz 5 gr. SKO-wicze przeliczyli monety zebrane przez uczniów klas I-VIII oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Wspólnie udało nam się uzbierać ponad 30 kg monet, co dało razem kwotę 322 zł i 95 gr. Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom za tak duże zaangażowanie w akcję oraz chęć niesienia pomocy potrzebującym.