czwartek, 26 marca 2020

SANEPID Informacje dla uczniów

Dwutygodniowa przerwa w zajęciach w szkole to nie wakacje ani ferie.
To czas, w którym musimy zrobić wszystko, aby nie dochodziło do kolejnych zarażeń koronawirusem. Dlatego pozostań w domu, nie spotykaj się
ze znajomymi, nie przesiaduj w galeriach handlowych, kinach i kawiarniach.
Oprócz tego – dbaj o higienę i często myj ręce wodą z mydłem. Pamiętaj, że to również od Ciebie zależy, czy wirus będzie rozprzestrzeniał się dalej!
Dlatego musisz pamiętać, że odwołanie lekcji nie oznacza, że możesz w tym czasie spotykać się ze znajomymi i nadrabiać towarzyskie zaległości!
Korona party i wypad do Zakopanego? Odpuść sobie!
Imprezy typu „Korona party” lepiej przełożyć na później – kiedy wirus nie będzie nam już zagrażał.
Dlatego też w najbliższym czasie zrezygnuj z wszelkich spotkań towarzyskich i:
• nie chodź na dyskoteki,
• nie przesiaduj w galeriach handlowych,
• zrezygnuj z kina, kawiarni i restauracji,
• nie korzystaj z komunikacji publicznej (lub ogranicz ją do niezbędnego minimum),
• nie uczestnicz w spotkaniach towarzyskich,
• zrezygnuj z wycieczek!
Zajęcia zdalne i nauka w domu
Nauczyciele mogą przesyłać swoim uczniom i studentom materiały do pracy w domu.
Wszystko po to, aby koronawirus nie wpłynął na realizację programów nauczania.
Szkoły
Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Przeczytaj ulubioną książkę, uzupełnij swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela.
Więcej informacji: https://epodreczniki.pl/

środa, 25 marca 2020

Informacja dla Rodziców dzieci z nauczania przedszkolnego

Materiały, zadania itp. dla  Rodziców dzieci z nauczania przedszkolnego znajdują się w zakładce NAUCZANIE ZDALNE obok STRONA GŁÓWNA

wtorek, 24 marca 2020

Poradnik dla ucznia - Google Classroom

Poniżej znajduje się link do krótkiego filmiku instruktażowego. Może trochę pomoże w pracy z Google Classroom.

https://www.youtube.com/watch?v=O838vcgqEck

Nauczanie zdalne

Szanowni Rodzice

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NA RODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , od 25.03.2020 r. do 10.04.2020r.zostały wprowadzone nowe przepisy w zasadach prowadzenia nauczania zdalnego.

Przebieg nauczania zdalnego:

- proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie wg obowiązującego planu lekcji,

- nauczyciel ustala tygodniowy zakres treści nauczania w danej klasie w porozumieniu z innymi nauczycielami uczącymi w tej klasie,

- przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierały kolejne treści z podstawy programowej,

- uczniowie klas I-VIII będą otrzymywali zadania przez e-dziennik zakładka „Zadanie domowe” i na platformie Google Classroom , codziennie do godz.10.00.( Zarówno nauczyciele jak i Państwo oraz uczniowie, jesteśmy w trakcie testowania pracy w Google Classroom ale jeśli opanujemy pracę w tej aplikacji zrezygnujemy z podawania materiałów, zadań przez e-dziennik),

- nauczyciele informują rodziców dzieci przedszkolnych o zadaniach oraz dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu, na stronie głównej szkoły www.sudlugie.pl

- uczniowie objęci zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, logopedycznymi oraz zajęciami rewalidacyjnymi , informację o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia ucznia będą mieć przekazaną informację przez e-dziennik w informacji dla rodziców,

- w przypadku jakichkolwiek trudności, pytań uczniowie i rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami przez e-dziennik, którzy codziennie w godzinach od 9.00 do 13.00 oraz od 17.00 do 18.00 będą starali się pomóc i odpowiedzieć na pytania oraz przez platformę Google Classroom.


Wychowanie przedszkolne

Edukacja przedszkolna


- nauczyciele informują rodziców dzieci przedszkolnych o zadaniach oraz dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu, na stronie głównej szkoły ( www.sudlugie.pl),

Zawieszenie działalności placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych jest trudnym wyzwaniem nie tylko dla nauczycieli i rodziców, ale także dla dzieci. Trzeba cierpliwie wyjaśniać dzieciom, dlaczego nie mogą iść do „swojego” przedszkola, dlaczego nie mogą spotykać się z koleżankami i kolegami z przedszkola i szkoły, dlaczego nie mogą się bawić ulubionymi zabawkami przedszkolnymi. Nie ma przy tym potrzeby wywoływania u dzieci negatywnych odczuć: strachu, paniki i poczucia niebezpieczeństwa. Podstawową zasadą powinno być unikanie kontaktów z innymi osobami oraz stosowanie się do zasad utrzymywania czystości i higieny. Obecna sytuacja stwarza możliwości wdrożenia dziecka do dokładnego mycia rąk, zasłaniania ust przy kichaniu i kaszlu.

Drodzy Rodzice
Obecny czas jest trudny dla nas wszystkich. Czas w którym jesteśmy , wymaga od nas wszystkich nauczycieli, rodziców, uczniów pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców prosimy o wyrozumiałość. Zdajemy sobie sprawę z tego ile trudu rodzice wkładają w wychowanie i edukację swoich dzieci szczególnie teraz, kiedy wielu łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce. Prosimy pamiętać:
1. Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
2. Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać bardziej regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły.
3. W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.
Drodzy Uczniowie
Zdajemy sobie sprawę, że ciężko jest pracować samodzielnie i postaramy się równomiernie obciążać Was pracą w ciągu tygodnia .Pamiętajcie, że w razie trudności czy pytań, jesteśmy do waszej dyspozycji! Poprzez e-dziennik oraz platformę Google Classroom możecie się z nami kontaktować. My też ,tak jak wy, codziennie pracujemy zdalnie i jesteśmy do waszej dyspozycji. Wierzymy, że wykażecie się odpowiedzialnością i systematycznością. Pamiętajcie:
1. Najlepsze efekty daje praca systematyczna!
2. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania na bieżąco zgłaszajcie nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
3. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!
4. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem
i w Internecie.
5. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji
z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).
Powodzenia!

niedziela, 15 marca 2020

Drodzy Rodzice! Uczniowie!

Czas zawieszenia zajęć w szkole w dniach 12 – 25 marca, nie jest czasem ferii ani  czasem wolnym!
Zgodnie z decyzją Premiera Rządu i Wojewody Lubuskiego w tym czasie wszystkie dzieci (uczniowie) powinny  przebywać w domu.  Nie powinny wychodzić na spotkania towarzyskie, w odwiedziny, do kawiarni czy do restauracji. Nie powinny opuszczać mieszkania. Odpowiedzialność za dzieci ponoszą  Rodzice.
W czasie zawieszenia zajęć od 12 – 25 marca szkoła będzie zamknięta. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły, boiska, placu zabaw. Służby mundurowe  mają obowiązek kontrolować i monitorować te tereny i sprawdzać, czy na nich nie przebywa młodzież.
W tym czasie nauczyciele będą kontaktować się z uczniami przez e-dziennik, będą przesyłać  materiał czy zadania jakie powinien wykonać , przećwiczyć itd. uczeń. Prace te będą kontrolowane.
Sprawy  szkolne proszę załatwiać w miarę możliwości drogą elektroniczną kierując na adres spdlugie@op.pl  lub telefonicznie:  683768015 .Sprawy pilne będzie można załatwić w sekretariacie szkoły, który będzie czynny tylko w określonych godzinach od 10:00 do 13:00.

środa, 11 marca 2020

Komunikat

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się korona wirusa czasowo ogranicza się funkcjonowanie szkół.

Szanowni Rodzice!


· 12 i 13 marca br.
w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;

· Autobus szkolny będzie jechał zgodnie z ustalonym rozkładem. W tych dwóch dnia nie ma wydawania posiłków (śniadanie, obiad).

· od poniedziałku, 16 do 25 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkola i szkoły.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Uwaga, uwaga....

Rodzicu,
• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie http://epodręczniki.pl/  udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,
• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki
Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.
Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:
• dziennik elektroniczny;
• strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
• mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.
Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej http://epodręczniki.pl/udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.
Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
• Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
• Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus
Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

piątek, 6 marca 2020

OPS w Szprotawie OGŁASZA


wtorek, 3 marca 2020

Gry planszowe na temat książki „ W pustyni i w puszczy”.

https://photos.app.goo.gl/aehDDEkBYx44tiEt8
Wielkie emocje towarzyszyły uczniom klasy 5 grającym w gry planszowe , które sami wykonali. Ta dobra zabawa służyła utrwaleniu wiadomości na temat książki „ W pustyni i w puszczy”.

Świetnie wykonany projekt „ Uratujmy słowa”

https://photos.app.goo.gl/CWF15M9gk84aova47
Klasa 6 opracowała ilustrowane hasła do wybranych słów, podała ich synonimy i odegrała scenki związane z ich definicjami. Było ciekawie i zabawnie.
A czy Wy wiecie, co znaczą te słowa? Trotuar? Huncwot? Konfundować? Androny?

Międzynarodowy Dzień Pisarzy

https://photos.app.goo.gl/X9gidDVzUSuG25Ww5
03 marca 2020 obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pisarzy. Dzień ten ustanowiony został w 1984 roku przez PEN Club. Jego celem jest promowanie literatury, oraz obrona wolności słowa i rozwój społeczności pisarzy na całym świecie. Przy okazji święta organizowane są spotkania autorskie oraz wieczory literackie. A my na tę okoliczność wraz z Biblioteką w Długiem zorganizowaliśmy konkurs na lapbooka o pisarzu. Konkurs został rozstrzygnięty w dniu dzisiejszym (03.03.2020). W trakcie obrad komisja konkursowa wyłoniła 2 zwycięzców i wyróżniła autorów 2 prac. I miejsce ex aequo zajęły: Amelia Homa z klasy VIII za lapbooka o Henryku Sienkiewiczu oraz Julia Gnach – uczennica klasy IV za pracę o Marii Konopnickiej. Wyróżnienia przyznano również uczennicom klasy VI: Annie Soleckiej za lapbooka o Rafale Kosiku i Michalinie Zarzeckiej za pracę poświęconą tegorocznej noblistce – Oldze Tokarczuk. Zachęcamy gorąco wszystkich do tworzenia lapbooków o różnej tematyce, ponieważ są to atrakcyjne narzędzia, które pomagają w utrwaleniu wiedzy na dany temat. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie a zwycięzcomi wyróżnionym – gratulujemy!

poniedziałek, 2 marca 2020

Ciekawy pobyt w Szprotawie.

https://photos.app.goo.gl/iuRTyzbWXM4d6Tu27
Dnia 28.02.2020 roku klasa VIII odbyła wycieczkę do naszego gminnego miasta - Szprotawy. Po raz pierwszy uczniowie odwiedzili strzelnicę w LOK-u. Była to niesamowita wizyta- pogadanka, próby strzelania. Dziękujemy bardzo panu Ryszardowi Żmudzie za możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach i przeżyciu niesamowitych emocji. Kolejnym miejscem ósmoklasistów był Szprotawski Dom Kultury w którym uczniowie obejrzeli spektakl pt: „ Moralność pani D“ przygotowany przez Grupę Teatralną „ Marionetka“ działającej w Liceum Ogólnokształcącym w Szprotawie. Spektal dostarczył uczniom wielu wrażeń a także podziwu dla młodych aktorów.
KlasaVIII odwiedziła także Miejską Bibliotekę Publiczną gdzie zapoznali się z pracą biblioteki, obejrzeli wystawki tematyczne. Wycieczka była bardzo udana i pełna pozytywnych wrażeń.