niedziela, 15 marca 2020

Drodzy Rodzice! Uczniowie!

Czas zawieszenia zajęć w szkole w dniach 12 – 25 marca, nie jest czasem ferii ani  czasem wolnym!
Zgodnie z decyzją Premiera Rządu i Wojewody Lubuskiego w tym czasie wszystkie dzieci (uczniowie) powinny  przebywać w domu.  Nie powinny wychodzić na spotkania towarzyskie, w odwiedziny, do kawiarni czy do restauracji. Nie powinny opuszczać mieszkania. Odpowiedzialność za dzieci ponoszą  Rodzice.
W czasie zawieszenia zajęć od 12 – 25 marca szkoła będzie zamknięta. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły, boiska, placu zabaw. Służby mundurowe  mają obowiązek kontrolować i monitorować te tereny i sprawdzać, czy na nich nie przebywa młodzież.
W tym czasie nauczyciele będą kontaktować się z uczniami przez e-dziennik, będą przesyłać  materiał czy zadania jakie powinien wykonać , przećwiczyć itd. uczeń. Prace te będą kontrolowane.
Sprawy  szkolne proszę załatwiać w miarę możliwości drogą elektroniczną kierując na adres spdlugie@op.pl  lub telefonicznie:  683768015 .Sprawy pilne będzie można załatwić w sekretariacie szkoły, który będzie czynny tylko w określonych godzinach od 10:00 do 13:00.