wtorek, 24 marca 2020

Nauczanie zdalne

Szanowni Rodzice

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NA RODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , od 25.03.2020 r. do 10.04.2020r.zostały wprowadzone nowe przepisy w zasadach prowadzenia nauczania zdalnego.

Przebieg nauczania zdalnego:

- proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie wg obowiązującego planu lekcji,

- nauczyciel ustala tygodniowy zakres treści nauczania w danej klasie w porozumieniu z innymi nauczycielami uczącymi w tej klasie,

- przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierały kolejne treści z podstawy programowej,

- uczniowie klas I-VIII będą otrzymywali zadania przez e-dziennik zakładka „Zadanie domowe” i na platformie Google Classroom , codziennie do godz.10.00.( Zarówno nauczyciele jak i Państwo oraz uczniowie, jesteśmy w trakcie testowania pracy w Google Classroom ale jeśli opanujemy pracę w tej aplikacji zrezygnujemy z podawania materiałów, zadań przez e-dziennik),

- nauczyciele informują rodziców dzieci przedszkolnych o zadaniach oraz dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu, na stronie głównej szkoły www.sudlugie.pl

- uczniowie objęci zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, logopedycznymi oraz zajęciami rewalidacyjnymi , informację o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia ucznia będą mieć przekazaną informację przez e-dziennik w informacji dla rodziców,

- w przypadku jakichkolwiek trudności, pytań uczniowie i rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami przez e-dziennik, którzy codziennie w godzinach od 9.00 do 13.00 oraz od 17.00 do 18.00 będą starali się pomóc i odpowiedzieć na pytania oraz przez platformę Google Classroom.


Wychowanie przedszkolne

Edukacja przedszkolna


- nauczyciele informują rodziców dzieci przedszkolnych o zadaniach oraz dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu, na stronie głównej szkoły ( www.sudlugie.pl),

Zawieszenie działalności placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych jest trudnym wyzwaniem nie tylko dla nauczycieli i rodziców, ale także dla dzieci. Trzeba cierpliwie wyjaśniać dzieciom, dlaczego nie mogą iść do „swojego” przedszkola, dlaczego nie mogą spotykać się z koleżankami i kolegami z przedszkola i szkoły, dlaczego nie mogą się bawić ulubionymi zabawkami przedszkolnymi. Nie ma przy tym potrzeby wywoływania u dzieci negatywnych odczuć: strachu, paniki i poczucia niebezpieczeństwa. Podstawową zasadą powinno być unikanie kontaktów z innymi osobami oraz stosowanie się do zasad utrzymywania czystości i higieny. Obecna sytuacja stwarza możliwości wdrożenia dziecka do dokładnego mycia rąk, zasłaniania ust przy kichaniu i kaszlu.

Drodzy Rodzice
Obecny czas jest trudny dla nas wszystkich. Czas w którym jesteśmy , wymaga od nas wszystkich nauczycieli, rodziców, uczniów pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców prosimy o wyrozumiałość. Zdajemy sobie sprawę z tego ile trudu rodzice wkładają w wychowanie i edukację swoich dzieci szczególnie teraz, kiedy wielu łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce. Prosimy pamiętać:
1. Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
2. Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać bardziej regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły.
3. W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.
Drodzy Uczniowie
Zdajemy sobie sprawę, że ciężko jest pracować samodzielnie i postaramy się równomiernie obciążać Was pracą w ciągu tygodnia .Pamiętajcie, że w razie trudności czy pytań, jesteśmy do waszej dyspozycji! Poprzez e-dziennik oraz platformę Google Classroom możecie się z nami kontaktować. My też ,tak jak wy, codziennie pracujemy zdalnie i jesteśmy do waszej dyspozycji. Wierzymy, że wykażecie się odpowiedzialnością i systematycznością. Pamiętajcie:
1. Najlepsze efekty daje praca systematyczna!
2. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania na bieżąco zgłaszajcie nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
3. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!
4. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem
i w Internecie.
5. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji
z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).
Powodzenia!