czwartek, 30 kwietnia 2020

Konkurs z okazji 85-lecia SKO

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego konkursu organizowanego z okazji 85-lecia SKO. Celem Konkursu była promocja praktycznej edukacji finansowej w Szkołach współpracujących z Organizatorem w ramach programu SKO. Bardzo się cieszymy, ponieważ jesteśmy w gronie laureatów. Nasz szkoła otrzymała nagrodę II stopnia, jaką jest robot do nauki programowania. Bardzo się cieszymy, ponieważ ta nagroda na pewno uatrakcyjni zajęcia prowadzone z dziećmi. Dziękujemy za docenienie naszej pracy. Serdecznie gratulujemy również pozostałym nagrodzonym :)

„INTERNETOWY KONKURS BRD”

Organizatorzy konkursu
Stowarzyszenie Na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Zielonej Górze wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Zielonej Górze przy współpracy z Lubuskim Kuratorem Oświaty w Gorzowie Wlkp.
Nagrody i wyróżnienia
• Główną nagrodą dla najlepszego ucznia będzie dofinansowanie w kwocie 1000 zł do zakupu roweru lub innej nagrody wybranej przez ucznia.
• Dla pozostałych najlepszych uczniów przewidziane są cenne nagrody rzeczowe.
Dla wszystkich uczniów klas IV – VIII przewidziane są dodatkowe oceny z przedmiotów: informatyka, technika, w-f.

Przebieg, terminy, miejsca
• Konkurs będzie trwał cztery tygodnie, w terminie 4-29 maja 2020 r.
•Codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 21:00 na stronie głównej Organizatora www.brd.zgora.pl będzie zamieszczone jedno pytanie konkursowe jednokrotnego wyboru.
Zgłoszenia
• Udział w konkursie polega na przesłaniu (koniecznie w dniu ukazania się pytania) odpowiedzi w postaci e-maila. Należy to robić codziennie, najpóźniej do godz. 21-ej na adres emailowy: brdzgora@hoga.pl, wkruszewski@op.pl Wysyłka wyłącznie ze swojego lub rodzinnego adresu mailowego (zawsze z tego samego).
• Każdy email powinien zawierać: odpowiedź z numerem pytania oraz wskazaną odpowiedź: A, B lub C, a także pełne: imię i nazwisko ucznia, klasę i nazwę szkoły z miejscowością. Przykładowy wzór treści emaila:
Pytanie 1 odp. B, Jan Kowalski, klasa V, SP w Długiem
• Nie dopuszcza się przesyłania odpowiedzi zbiorczych, np. z całego tygodnia. • Nie wysłanie odpowiedzi z jednego dnia nie eliminuje ucznia z konkursu.
Apeluję o szeroki i systematyczny udział w konkursie, który będzie promowany dobrymi ocenami z przedmiotów: informatyka, technika, w-f. Dodałem adres wkruszewski@op.pl abyście jednocześnie przesyłali odpowiedzi do W. Kruszewskiego. Ma to na celu możliwość oceny odpowiedzi i nagrodzenia ich.

Wyjątki z regulaminu i dopiski opracował: Władysław Kruszewski

Komunikat dla rodziców

Zgodnie z informacją MEN od dnia 6 maja br. przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego będą otwarte. Proszę o zapoznanie się z poniższą informacją ( link).
W razie potrzeby można kontaktować się ze szkołą w godzinach 8.00 do 14.00 nr telefonu 683768015
https://dokumenty.men.gov.pl/Komunikat_MEN_otwieramy_przedszkola_od_6_maja_br_2020_04_29.docx

Pełna informacja dotycząca zasad, sposobów itd. znajduje się w linku poniżej.
https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-majawtorek, 28 kwietnia 2020

Pedagog szkolny radzi!

Drodzy Rodzice! 👩👨
Wiemy, że czas kwarantanny jest także i dla Was bardzo trudny...
Dlatego całym pozytywkowym zespołem przygotowałyśmy "APTECZKĘ PIERWSZEJ EMOCJONALNEJ POMOCY DLA RODZICA", która być może będzie dla Was wsparciem na czas podwyższonego poziomu złości i bezsilności.
https://www.facebook.com/pozytywkawrzesnia

Trzymamy za Was kciuki!

wtorek, 21 kwietnia 2020

Zmiany na szkolnej stronie

Na naszej stronie pojawiły się niewielkie zmiany. Są to nowe zakładki  "Świetlica" i "Biblioteka". Zachęcam wszystkich do zaglądania tam! W.K.


piątek, 17 kwietnia 2020

Oferta-edukacyjna-2020_2021-Liceum-Szprotawa

piątek, 10 kwietnia 2020

ŻYCZENIA WIELKANOCNE


wtorek, 7 kwietnia 2020

Apel do Mieszkańców Gminy Szprotawa

Mieszkańcy Gminy Szprotawa, którzy przeżywają silny stres w związku z panującą epidemią koronawirusa, przymusową izolacją czy kwarantanną mogą uzyskać wsparcie psychologiczne przez telefon w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZPROTAWIE

Pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szprotawie pełnią dyżury w siedzibie poradni w dni powszednie w godzinach 9:00 - 13:00 tel. nr 68 3762249
Wsparcie dla rodziców:

Rodzic, dzwoniąc tam, otrzyma wskazówki/porady dotyczące postępowania z dziećmi, które znalazły się w nowej, nieznanej sobie sytuacji (brak zwykłych kontaktów z rówieśnikami, zabaw w przedszkolach, codziennej nauki w szkole, która zastąpiona została w sposób nagły nauką zdalną)

Wsparcie psychologiczne dla uczniów:

Podczas dyżurów telefonicznych i online psycholodzy rozmawiają z uczniami nie tylko o sytuacjach i kłopotach szkolnych, ale przede wszystkim o lękach i stresach związanych z szerzącą się pandemią.

POWIATOWE CENTRUM POMOCYM POMOCY RODZINIE W ŻAGANIU

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I PRAWNE
Terminy telefonicznych dyżurów w Rodzinnej Poradni Specjalistycznej.
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, w trosce o Państwa zdrowie, dyżury specjalistów w ramach Rodzinnej Poradni Specjalistycznej przy PCPR w Żaganiu w dalszym ciągu odbywają się telefonicznie i online, aż do odwołania w następujących terminach:

wtorek i czwartek w godz. od 14.00 do 16.00 – psycholog Pan Łukasz Basaj; tel: 68 477 77 75; adres mailowy: lukaszbasaj@gmail.com

poniedziałek i czwartek w godz. od 13.00 do 16.00 – psycholog Monika Żychowska; tel. 790 80 30 33; adres mailowy: monika.1.pomoc@gmail.com

środa w godz. od 13.00 do 16.00 – terapeuta uzależnień Pan Zdzisław Rewaj; tel: 68 477 77 75; adres mailowy: dziniu4_1963@o2.pl

08.04.2020r. (środa) od godz. 15.30 do 17.30 i 22.04.2020r. (środa) od godz. 15.30 do 17.30 – radca prawny Pani Jolanta Czarnogrodzka tel. 667 061 708; email: jolanta.zieba1@wp.pl


piątek, 3 kwietnia 2020

Ważne informacje dla rodziców i uczniów

Bezpieczna praca z komputerem i w internecie
Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, jest jednym z podstawowych zadań systemu oświaty.
Szkoły i placówki, zapewniając uczniom dostęp do internetu, są zobowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.
W przypadku konieczności pracy zdalnej, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów pozostających w domu spoczywa na ich rodzicach. Są oni także odpowiedzialni za potencjalne szkody, jakie mogą spowodować ich dzieci za pośrednictwem internetu innym osobom.
Poniżej znajdą Państwo wybrane, możliwe zagrożenia, na które należy zwrócić uwagę.
Treści zagrażające rozwojowi psychicznemu i moralnemu uczniów.
Podczas przeglądania treści potrzebnych do nauki w wynikach wyszukiwania może pojawić się strona, która nie jest przeznaczona dla dzieci. Również niektóre aplikacje sugerowane użytkownikowi strony są nieodpowiednie dla dziecka.
Warto ustawić w używanych systemach operacyjnych opcje kontroli rodzicielskiej. W miarę możliwości rodzice powinni jednak towarzyszyć dziecku podczas nauki. Jest to szczególnie ważne w przypadku młodszych uczniów.
Niezweryfikowane informacje. Co jest prawdą, a co fałszem?
Podczas nauki on-line dziecko może natrafić w internecie na informacje, które wzbudzą w nim niepokój. Ważne jest, aby omówić taką sytuację i wyjaśnić dziecku, że wiele treści zamieszczanych w sieci nie służy informowaniu, a często tylko przykuwaniu uwagi czy zwiększaniu częstotliwości odwiedzin danej strony.
Reklamy
W sieci pojawia się mnóstwo reklam, które są często profilowane dla konkretnego użytkownika. Rodzice powinni pamiętać o wynikających z tego zagrożeniach.
Ochrona danych osobowych i wizerunku
Szkoły pracujące na platformie epodreczniki.pl mogą być pewne, że dane osobowe uczniów są bezpieczne. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że nieodpowiedzialne logowanie się do stron komercyjnych, bez przeczytania regulaminu portali, automatyczne wyrażanie zgód na dostęp do zdjęć, filmów, kontaktów, które są w telefonie, może okazać się niebezpieczne.
Ważne jest również, aby podczas zdalnej nauki nie narazić się na nieumyślne złamanie prawa, gdy nieświadomie udostępnimy dane osobowe lub wizerunek kolegów i koleżanek ucznia.
Uzależnienie od internetu
Dziecko, korzystając z internetu do nauki i zabawy, nie powinno przekraczać czasu zalecanego na pracę przy komputerze dla danej grupy wiekowej. Może to skutkować zarówno problemami z koncentracją i nauką, ale również ze zdrowiem fizycznym.
Bezpieczeństwo sprzętów i dostępu do sieci
Sprawdzajmy aktualność zabezpieczeń na komputerach i smartfonach dziecka. Istnieją darmowe programy kontroli rodzicielskiej.  Każdy system operacyjny daje również możliwość ustawienia pewnych ograniczeń.
Niebezpieczne kontakty
Dzieci i młodzież, które korzystają z internetu, szczególnie z portali społecznościowych, są narażone na kontakt z osobami mającymi złe intencje, zamierzającymi popełnić przestępstwo. Dlatego też rodzice i nauczyciele powinni szczególnie interesować się, z kim  dziecko utrzymuje kontakt oraz informować o wszelkich próbach kontaktu ze strony obcych osób.
Cyberprzemoc
O wszelkich formach cyberprzemocy (słownej, nękania, podszywania się pod inne osoby) należy informować odpowiednie organy, zarówno w sytuacji, kiedy ofiarą jest nasze dziecko, jak i wówczas, kiedy jest ono świadkiem takich działań.
Gry komputerowe i wideo
Dzieci są również narażone na nieodpowiednie treści zawarte w grach. Aby tego uniknąć, warto sprawdzać kategorię wiekową danej gry oraz to, czy nie zawiera np. scen przemocy, hazardu, pornografii. Europejski system klasyfikacji gier PEGI nadaje oznaczenia wieku i treści zawartych w grze. Są one obecne praktycznie na każdej grze dostępnej on-line bądź w sklepie.
Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami zamieszczanymi na stronie
 https://ose.gov.pl/pakiety-edukacyjne

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Cały materiał
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--poradnik-dla-szkol