czwartek, 30 kwietnia 2020

„INTERNETOWY KONKURS BRD”

Organizatorzy konkursu
Stowarzyszenie Na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Zielonej Górze wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Zielonej Górze przy współpracy z Lubuskim Kuratorem Oświaty w Gorzowie Wlkp.
Nagrody i wyróżnienia
• Główną nagrodą dla najlepszego ucznia będzie dofinansowanie w kwocie 1000 zł do zakupu roweru lub innej nagrody wybranej przez ucznia.
• Dla pozostałych najlepszych uczniów przewidziane są cenne nagrody rzeczowe.
Dla wszystkich uczniów klas IV – VIII przewidziane są dodatkowe oceny z przedmiotów: informatyka, technika, w-f.

Przebieg, terminy, miejsca
• Konkurs będzie trwał cztery tygodnie, w terminie 4-29 maja 2020 r.
•Codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 21:00 na stronie głównej Organizatora www.brd.zgora.pl będzie zamieszczone jedno pytanie konkursowe jednokrotnego wyboru.
Zgłoszenia
• Udział w konkursie polega na przesłaniu (koniecznie w dniu ukazania się pytania) odpowiedzi w postaci e-maila. Należy to robić codziennie, najpóźniej do godz. 21-ej na adres emailowy: brdzgora@hoga.pl, wkruszewski@op.pl Wysyłka wyłącznie ze swojego lub rodzinnego adresu mailowego (zawsze z tego samego).
• Każdy email powinien zawierać: odpowiedź z numerem pytania oraz wskazaną odpowiedź: A, B lub C, a także pełne: imię i nazwisko ucznia, klasę i nazwę szkoły z miejscowością. Przykładowy wzór treści emaila:
Pytanie 1 odp. B, Jan Kowalski, klasa V, SP w Długiem
• Nie dopuszcza się przesyłania odpowiedzi zbiorczych, np. z całego tygodnia. • Nie wysłanie odpowiedzi z jednego dnia nie eliminuje ucznia z konkursu.
Apeluję o szeroki i systematyczny udział w konkursie, który będzie promowany dobrymi ocenami z przedmiotów: informatyka, technika, w-f. Dodałem adres wkruszewski@op.pl abyście jednocześnie przesyłali odpowiedzi do W. Kruszewskiego. Ma to na celu możliwość oceny odpowiedzi i nagrodzenia ich.

Wyjątki z regulaminu i dopiski opracował: Władysław Kruszewski