czwartek, 30 kwietnia 2020

Komunikat dla rodziców

Zgodnie z informacją MEN od dnia 6 maja br. przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego będą otwarte. Proszę o zapoznanie się z poniższą informacją ( link).
W razie potrzeby można kontaktować się ze szkołą w godzinach 8.00 do 14.00 nr telefonu 683768015
https://dokumenty.men.gov.pl/Komunikat_MEN_otwieramy_przedszkola_od_6_maja_br_2020_04_29.docx

Pełna informacja dotycząca zasad, sposobów itd. znajduje się w linku poniżej.
https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja