czwartek, 21 maja 2020

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KL. VIII

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KL. VIII
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DŁUGIEM
Klasa VIII w roku szkolnym 2019/2020 liczy 10 uczniów. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów na zajęcia konsultacyjne są podzieleni na 3 grupy. Konsultacje odbywać się będą od 25.05.2020r. we wtorki.

Nauczyciele w tym dniu są do dyspozycji uczniów do godz. 13.00 i dla chętnych osób udzielają dodatkowych objaśnień, pomocy itp.