sobota, 16 maja 2020

Szanowni Rodzice

Zgodnie z wytycznymi MEN od dnia 25 maja 2020 r. istnieje możliwość (tylko i wyłącznie za zgodą rodziców ) zgłoszenia dziecka z klas I-III na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze do świetlicy szkolnej. W związku z tym proszę o informację zwrotną kto z Państwa byłby zainteresowany objęciem dziecka taką opieką. W terminie późniejszym zostaną podane szczegółowe wymagania, które zostaną obwarowane wieloma zakazami i nakazami dotyczącymi bezpieczeństwa i zachowania środków ostrożności w związku z epidemią koronawirusa oraz godziny pracy świetlicy szkolnej. Zostaną wznowione dowozy – I kurs.
Nadal obowiązuje nauczanie zdalne na dotychczasowych zasadach i uczniowie, którzy zostaną objęci opieką w szkole będą zobowiązani do realizacji pracy zdalnej w domu.