piątek, 26 czerwca 2020

Pożegnanie uczniów klasy VIII


 Na uroczystym apelu dnia 26 czerwca 2020 r.  pożegnano klasę VIII.  W apelu uczestniczyli:  p. Ewa Gancarz Pełniąca Funkcję Burmistrza Szprotawy, p. Sylwester Chocholski sekretarz gminy oraz p. Stanisław Mandrak – sołtys wsi Długie. Dyrektor szkoły pani Halina Kanyi Maina podziękowała nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom i uczniom  za całoroczną pracę, naukę i zaangażowanie na rzecz szkoły i środowiska. Wręczone zostały świadectwa ukończenia szkoły ósmoklasistom oraz nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz dyplomy i nagrody za inne osiągnięcia. Pani E. Gancarz, Pełniąca Funkcję  Burmistrz Szprotawy  przekazała upominki dla absolwentów szkoły i złożyła życzenia uczniom i nauczycielom wspaniałych wakacji .Swoich starszych kolegów wierszem i piosenką pożegnali uczniowie kl. VII. Powodzenia nasi absolwenci na nowym etapie waszego życia!