czwartek, 30 lipca 2020

Nie nowotworom u dzieci" - bezpłatne badania profilaktyczne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie oraz klub MOTO Szprotawa w nawiązaniu do umowy partnerskiej o współpracy zawartej z Fundacją Ronalda MCDonalda i firmą „TOPMedical” z Lublina na wykonanie bezpłatnych badań w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Badań Ultrasonograficznych pod nazwą „ Nie nowotworom u dzieci” skierowanej dla dzieci w wieku 9 miesięcy do 6 roku życia – informuje o możliwości skorzystania przez rodziców i opiekunów z bezpłatnych badań dla 70 dzieci z terenu Gminy Szprotawa. Badania zostaną przeprowadzone w dniu 31 sierpnia w Szprotawie. Miejsce badania zostanie wskazane w terminie późniejszym. Osoby, rodzice i opiekunowie dzieci zainteresowani badaniem profilaktycznym powinni zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ul. Żagańska 6, w terminie do 31 lipca br. i podać dane dziecka. Informujemy że ilość miejsc jest ograniczona.

Każde badanie jest dobrowolne i przeprowadzone po uzyskaniu zgody opiekuna. Badanie będzie poprzedzone wstępnym rozpoznaniem lekarskim uwzględniającym dane i informacje z wywiadu i zakończone będzie szczegółowym opisem. Pierwszeństwo w badaniach będą miały dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną, dzieci wychowywane przez jednego rodzica, dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych w formie zasiłku celowego przyzna stosowną pomoc na pokrycie badań. Wszelkich pozostałych szczegółów badania można uzyskać u pracowników socjalnych .

Zapraszamy serdecznie.