sobota, 29 sierpnia 2020

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

 Szanowni Rodzice, Uczniowie.

1 września br. chcielibyśmy choć w ograniczonym stopniu rozpocząć nowy  rok szkolny 2020/2021. Ze względu na wytyczne  Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego,  przebieg apelu-spotkań   będzie odbywał się z pewnymi obostrzeniami sanitarnymi.
Oto kilka istotnych informacji:

1. Msza św. o godz. 9.00.

2.Autobus szkolny:  – Borowina godz. 8.15 . Odjazd – spod szkoły godz. 10.45

3.Uczeń przychodzi w stroju galowym oraz posiada osłonę ust i nosa .

4.Przy sprzyjającej pogodzie spotkania odbywałyby się na boisku szkolnym.

5. W przypadku złych warunków atmosferycznych spotkania będą odbywały się w budynku szkoły.

PROCEDURY   BEZPIECZNEGO  ZACHOWANIA

1.W  przypadku  organizowania spotkań na boisku szkolnym:

1. Na boisko uczniowie, rodzice przechodzą chodnikiem od strony placu zabaw,

2. Na boisku ,w wyznaczonych strefach ustawiają się uczniowie.

3. Na terenie boiska w wyznaczonych miejscach mogą przebywać rodzice. Wszystkich obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zachowania dystansu społecznego między osobami – co najmniej  1,5 m.

4. Po zakończeniu apelu, osoby opuszczają boisko.

5. Uczniowie kl. I udają się wraz z rodzicami do szkoły na spotkanie z wychowawcą klasy w gabinecie 24

2.       W sytuacji organizowania spotkań w budynku szkoły:

1.    Rodzice nie wchodzą do szkoły razem z dzieckiem. Rodzic może uczestniczyć w spotkaniu wyłącznie poza budynkiem szkoły. Mogą wejść tylko rodzice uczniów kl. I (1 rodzic/dziecko).

2.    Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w następującym porządku:

a)    Klasy I-IV wejściem od strony biblioteki,

b)    Klasy V-VIII wejściem głównym.

3.Czekając na wejście do szkoły, uczniowie zachowują wobec siebie dystans.

4.Uczniowie, po wejściu do szkoły dezynfekują ręce.

5.    W klasach uczniowie zajmują miejsca w ławkach pod kierunkiem wychowawców.

6.    Po spotkaniu z wychowawcą, dzieci tym samym wejściem opuszczają budynek szkoły.

Spotkania klasowe

klasa

 Poza budynkiem szkoły

W budynku – na wypadek złych warunków atmosferycznych

  I

 Boisko szkolne

Gabinet nr 24

II

Boisko szkolne

Gabinet nr 13

III

Boisko szkolne

Gabinet nr 12

IV

Boisko szkolne

Gabinet nr 25

V

Boisko szkolne

Gabinet nr 7

VI

Boisko szkolne

Gabinet nr 10

VII

Boisko szkolne

Gabinet nr 26

VIII

Boisko szkolne

Gabinet nr 22

Uczniowie,  którzy wracają do domu autobusem szkolnym – po spotkaniu udają się do świetlicy szkolnej.

 Oddziały przedszkolne 

1.W  przypadku  organizowania spotkań na boisku szkolnym:

1. Na boisko dzieci, rodzice przechodzą chodnikiem od strony placu zabaw,

2. Na boisku ,w wyznaczonych strefach ustawiają się przedszkolaki.

3. Na terenie boiska w wyznaczonych miejscach mogą przebywać rodzice. Wszystkich obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zachowania dystansu społecznego między osobami – co najmniej  1,5 m.

4. Po zakończeniu apelu, dzieci, rodzice  opuszczają boisko i udają się na spotkanie w oddziale przedszkolnym.

2.       W sytuacji organizowania spotkań w budynku szkoły:

1.Przedszkolaki – 5,6 latki  oraz 3,4 latki wchodzą do budynku szkoły z rodzicami ( 1 rodzic na jedno dziecko)  wejściem od strony placu zabaw . Grupa starszaków – sala nr 3 . Grupa 3,4 latków- sala nr 6.

2. Osoby dorosłe zobligowane są do dezynfekcji rąk płynem znajdującym się przy wejściu do budynku oraz osłony ust i nosa.

 3.Opiekunowie zachowują między sobą  dystans społeczny wynoszący min.1,5 m.