poniedziałek, 5 października 2020

Informacja dla Rodziców i uczniów

Zawiadamiamy, że zmienia się w procedurze zasad funkcjonowania SP w Długiem w okresie stanu epidemii w związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19 zapis w części I pkt. 9. Dodaje się zapis: Uczniowie, nauczyciele , pracownicy szkoły mają obowiązek noszenia maseczek zasłaniających usta i nos ( przyłbice) na korytarzu w czasie przerw, apeli, większych skupisk w szkole.