poniedziałek, 12 października 2020

Informacja dla Rodziców

Szanowni Rodzice. Zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły w sprawie dodatkowych dni wolnych dni: 15 i 16 października br. są ustalone jako dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach szkoła zapewnia tylko zajęcia opiekuńcze - zajęcia świetlicowe. Oddział przedszkolny pracuje w tych dniach od 8.00 do 13.00. Informujemy także, że w tych dniach nie będzie autobusu szkolnego oraz dożywiania.