niedziela, 25 października 2020

KOMUNIKAT!!!

Szanowni Rodzice

Od dnia 26.10.2020 zajęcia w klasach IV-VIII będą odbywały się zdalnie. 
Zajęcia w poniedziałek 26.10.2020 odbywać się będą wg planu lekcyjnego na ten dzień. Szczegóły nauki zdalnej podane będą w poniedziałek w godzinach popołudniowych. W przypadku braku sprzętu komputerowego lub innych problemów technicznych- proszę zgłaszać wychowawcy klasy lub proszę o kontakt z sekretariatem szkoły- nr tel. 683768015. 
 Dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III uczą się w szkole zgodnie ze swoim planem lekcji.