niedziela, 8 listopada 2020

Nauczanie zdalne

 Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1, zawiesza się zajęcia stacjonarne w klasach I-III, tak więc od dnia 09 listopada do 29 listopada wszystkie klasy I-VIII uczą się zdalnie:

·         Lekcje będą realizowane zdalnie wg obowiązującego planu lekcji,
·         Uczniowie klas I-VIII będą otrzymywali zadania na platformie Google Classroom
·         Uczniowie objęci zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, logopedycznymi oraz zajęciami                    rewalidacyjnymi, będą mieli przekazywane przez e-dziennik i Google Classroom.

Drodzy Rodzice

Obecny czas jest trudny dla wszystkich. Prosimy więc Państwa o wyrozumiałość, o zachęcanie dzieci do samodzielnej pracy. Proszę być w kontakcie z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym.

Pedagog szkolny- wszystkich, którzy odczuwają niepokój, potrzebują wsparcia, porad, informacji w sprawach wychowania, radzenia sobie z emocjami, trudności w relacjach, a także chcą podzielić się radościami, propozycjami, zapraszamy do kontaktu telefonicznego 68 376 80 15 lub przez e-dziennik. Pani pedagog będzie dostępna w szkole w środy w godzinach 12.00 – 13.30.

 Proszę także informować wychowawcę klasy, nauczycieli lub pedagoga o wszelkich kłopotach technicznych sprzętu komputerowego lub braku internetu, chorobie dziecka itp. Uczeń w razie potrzeby może realizować lekcje zdalne w szkole w Sali komputerowej.

 Zajęcia w oddziale przedszkolnym odbywają się bez zmian. Autobus szkolny kursuje wg ustalonych godzin.