czwartek, 5 listopada 2020

Pasowanie na Czytelnika
29 października 2020 odbyła się, jak co roku, uroczystość Pasowania na Czytelnika. Uczniowie klasy I wyrecytowali słowa przysięgi, obiecali szanować książki i rzetelnie spełniać obowiązki czytelnika. Po przysiędze dzieci odebrały dyplomy Pasowania na Czytelnika i drobne upominki. Wydarzenie miało charakter kameralny i w tym trudnym dla nas wszystkich okresie odbyło się bez udziału rodziców. Opracowała: R, Migas