poniedziałek, 1 lutego 2021

Konkurs profilaktyczny „Moje życie – mój wybór”

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Długiem wzięli udział w konkursie plastycznym z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych pod hasłem „Moje życie – mój wybór”. Celem konkursu było propagowanie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży, popularyzacja wiedzy na temat uzależnień oraz uświadamianie dzieciom i młodzieży występujących zagrożeń i kształtowanie ich pozytywnego wizerunku. Do udziału w konkursie zapraszał Burmistrz Szprotawy – Pan Mirosław Gąsik. Po powrocie  do szkół uczniowie klas I-III otrzymali nagrody za udział w konkursie oraz wyróżnienia.