piątek, 12 marca 2021

Komunikat - harmonogram zajęć szkolnych

Szanowni  Rodzice

Zgodnie z zapowiedzią Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki, od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 28 marca 2021 r., z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności na COVID -19, wprowadzone zostanie ograniczenie funkcjonowania klas I-III szkół podstawowych m. In w województwie lubuskim ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć w tzw. Systemie „ hybrydowym”, tj. naprzemiennym prowadzeniu zajęć w budynku szkoły przy zachowaniu reżimu sanitarnego oraz zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W naszej szkole ustalony jest następujący harmonogram zajęć w klasach I-III:

Data

Klasa

Rodzaj prowadzonych zajęć

 

15.03. 2021

I

 

 Zajęcia stacjonarne w szkole

II, III

 

Zajęcia online

16.03.2021

II

Zajęcia stacjonarne w szkole

 

I, III

Zajęcia online

 

17.03.2021

III

 

Zajęcia stacjonarne w szkole

I, II

Zajęcia online

 

18.03.2021

I

Zajęcia stacjonarne w szkole

 

II, III

Zajęcia online

 

19.03.2021

II

Zajęcia stacjonarne w szkole

 

I, III

Zajęcia online

 

22.03.2021

III

Zajęcia stacjonarne w szkole

 

I,II

Zajęcia online

 

23.03.2021

I

Zajęcia stacjonarne w szkole

 

II, III

Zajęcia online

 

24.03.2021

II

Zajęcia stacjonarne w szkole

 

I, III

Zajęcia online

 

25.03.2021

III

Zajęcia stacjonarne w szkole

 

I, II

Zajęcia online

 

 

26.03.2021

I

Zajęcia stacjonarne w szkole

 

II, III

Zajęcia online

 

 

Zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem lekcyjnym klas.

Lekcje łączone zarówno w nauce stacjonarnej, jak i na zajęciach online : kl. II+ III wych. fizyczne,         kl. I+ II ed. muzyczna  i ed. plastyczna odbywać się będą także zgodnie z planem każdej klasy.

W ten sam sposób odbywać się będą zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Uczniowie klas IV-VIII zajęcia  nadal  realizują  w trybie zdalnym.

Dowozy do szkoły pozostają bez zmian.