piątek, 16 kwietnia 2021

Placówki wychowania przedszkolnego


Na podstawie  rozporządzenie MEiN z dnia 15 kwietnia 202 r. od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej pracuje wg ustalonych godzin pracy. Autobus szkolny kursuje zgodnie ze swoim rozkładem ( rano Borowina 7.05, powrót I kurs- godz. 13.20)

 Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.