niedziela, 30 maja 2021

Komunikat


 Szanowni Rodzice i uczniowie.

Od 31 maja br. już wszyscy uczniowie klas I-VIII będą uczyć się stacjonarnie w szkole. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem lekcji przy zachowaniu najważniejszych zasad bezpieczeństwa, takich jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych.

Przypominamy, że z godnie z zarządzeniem dyrektora szkoły dzień 04.06.21 jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Oddział przedszkolny pracuje zgodnie ze swoim planem zajęć.