wtorek, 18 maja 2021

Ogólnopolski Internetowy Test Wiedzy SKO

Na przełomie kwietnia i maja uczniowie Szkoły Podstawowej w Długiem wzięli udział w Ogólnopolskim Internetowym „Teście Wiedzy SKO” organizowanym przez PKO Bank Polski. Biorąc udział w teście dzieci mogły sprawdzić swoją wiedzę w zakresie: finansów, zarządzania własnym budżetem, przedsiębiorczości, ekologii, zdrowego stylu życia i odżywiania, niemarnowania żywności oraz cyberbezpieczeństwa.

 Przed przystąpieniem do testu można było zapoznać się ze specjalnym sylabusem, który ułatwiał przygotowanie się do rywalizacji.  Test przeznaczony był głównie dla uczniów do 13 roku życia, jednak każda chętna osoba również nauczyciele i rodzice mogli wziąć w nim udział. 

 

 

100% uczniów ze Szkoły Podstawowej przystąpiło do testu i otrzymało tytuł Mistrza Wiedzy SKO. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za tak liczny udział w teście. 


 

Opiekun SKO Dominika Chmielewska