piątek, 11 czerwca 2021

Ciekawe lekcje z monitorem interaktywnym

 W ramach realizacji zadań Programu Rządowego " Aktywna tablica 2020 " nasza szkoła realizuje szereg zadań związanych z wykorzystaniem na zajęciach lekcyjnych pozyskanych monitorów interaktywnych. Dzięki monitorom, lekcje stały się ciekawsze, wzrasta też motywacja uczniów do nauki. Uczniowie podnoszą też swoje kompetencje w zakresie posługiwania się oraz wykorzystania TIK w procesie uczenia się i pracy zespołowej. Poniżej prezentujemy zdjęcia z zajęć w edukacji wczesnoszkolnej.