środa, 9 czerwca 2021

Lekcja otwarta – „Sport to zdrowie!”

 


8 marca 2021 roku uczniowie klasy II oraz III wzięli udział w lekcji otwartej prowadzonej przez panią Dominikę Chmielewską – nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Temat zajęć:  „Sport to zdrowie”. Podczas lekcji uczniowie zastanawiali się jaki wpływ na zdrowie ma aktywność fizyczna oraz jakie są jej wady i zalety. Dzieci wykonały ćwiczenia na platformie Wordwall z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Jednym z zadań było przekonanie kolegi lub koleżanki z klasy do uprawiania sportu. Każdy uczeń miał również okazję zakręcić ruletką i wylosować ćwiczenie, które wykonywali wszyscy uczniowie.  Dzięki wykorzystaniu tablicy interaktywnej zajęcia były dla dzieci bardzo atrakcyjne, uczniowie byli bardzo aktywni i chętnie wykonywali zadania. Lekcja była obserwowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Długiem – Panią Halinę Kanyi-Maina oraz Annę Kiljanek – nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawcę klasy II.