poniedziałek, 30 sierpnia 2021

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Szanowni Rodzice, Uczniowie. 

1 września 2021r. inaugurujemy nowy rok szkolny 2021/2022. Ze względu na wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, przebieg apelu-spotkań będzie odbywał się z pewnymi obostrzeniami sanitarnymi.

 Oto kilka istotnych informacji:

 1.Msza św. o godz. 8.00. 

2.Apel – godz. 9.00 

3.Autobus szkolny: – Borowina godz. 7.15 . Odjazd – spod szkoły godz. 10.15 

4.Uczeń przychodzi w stroju galowym oraz posiada osłonę ust i nosa . 

5.Przy sprzyjającej pogodzie spotkania odbywałyby się na boisku szkolnym. 

6. W przypadku złych warunków atmosferycznych spotkania będą odbywały się w klasach w budynku szkoły.

 PROCEDURY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA 

1.W przypadku organizowania spotkań na boisku szkolnym: 

1. Na boisko uczniowie, rodzice przechodzą chodnikiem od strony placu zabaw, 

2. Na boisku ,w wyznaczonych strefach ustawiają się uczniowie. 

3. Na terenie boiska w wyznaczonych miejscach mogą przebywać rodzice. Wszystkich obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zachowania dystansu społecznego między osobami – co najmniej 1,5 m.

 4. Po zakończeniu apelu, osoby opuszczają boisko. 

5. Uczniowie kl. I udają się wraz z rodzicami do szkoły na spotkanie z wychowawcą klasy w gabinecie 12.

 2. W sytuacji organizowania spotkań w budynku szkoły: 

1. Rodzice nie wchodzą do szkoły razem z dzieckiem. Rodzic może uczestniczyć w spotkaniu wyłącznie poza budynkiem szkoły. Mogą wejść tylko rodzice uczniów kl. I (1 rodzic/dziecko). 

2. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w następującym porządku: 

a) Klasy I-IV wejściem od strony biblioteki,

b) Klasy V-VIII wejściem głównym. 

3.Czekając na wejście do szkoły, uczniowie zachowują wobec siebie dystans. 

4.Uczniowie, po wejściu do szkoły dezynfekują ręce. 

5. W klasach uczniowie zajmują miejsca w ławkach pod kierunkiem wychowawców. 

6. Po spotkaniu z wychowawcą, dzieci tym samym wejściem opuszczają budynek szkoły. 

Spotkania klasowe 

Uczniowie, którzy wracają do domu autobusem szkolnym – po spotkaniu udają się do świetlicy szkolnej. 

Oddziały przedszkolne 

 1.W przypadku organizowania spotkań na boisku szkolnym:

 1. Na boisko dzieci, rodzice przechodzą chodnikiem od strony placu zabaw, 

2. Na boisku ,w wyznaczonych strefach ustawiają się przedszkolaki. 

3. Na terenie boiska w wyznaczonych miejscach mogą przebywać rodzice. Wszystkich obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zachowania dystansu społecznego między osobami – co najmniej 1,5 m. 

4. Po zakończeniu apelu, dzieci, rodzice opuszczają boisko i udają się na spotkanie w oddziale przedszkolnym. 

2. W sytuacji organizowania spotkań w budynku szkoły: 

1.Przedszkolaki – wchodzą do budynku szkoły z rodzicami ( 1 rodzic na jedno dziecko) wejściem od strony placu zabaw do Sali nr 3 

2. Osoby dorosłe zobligowane są do dezynfekcji rąk płynem znajdującym się przy wejściu do budynku oraz osłony ust i nosa. 

3.Opiekunowie zachowują między sobą dystans społeczny wynoszący min.1,5 m.