środa, 22 września 2021

Ogólnopolska Akcja - Sprzątanie Świata

Od 17 do 19 września trwała Ogólnopolska Akcja - Sprzątanie Świata. Nasz szkoła oczywiście przyłączyła się do tej inicjatywy chcąc zadbać o miejsce w którym żyjemy, o naszą Ziemię. W tym roku akcja przebiega pod hasłem: „Myślę, więc nie śmiecę!”. Dzięki SKO zakupione zostały worki do segregacji w odpowiednich kolorach oraz jednorazowe rękawiczki, które otrzymała każda klasa oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Uczniowie oraz przedszkolaki chętnie włączyli się do tej ekologicznej akcji, dzięki czemu plac wokół szkoły oraz teren

poza szkołą został pięknie wysprzątany. Przed wyjściem nauczyciele przypomnieli uczniom zasady segregowania odpadów oraz zasady bezpiecznego zachowania na drodze.