niedziela, 7 listopada 2021

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 Szanowni Rodzice. Zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły w sprawie dodatkowych dni wolnych dzień 12 listopada br. jest ustalony jako dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym dniu szkoła zapewnia tylko zajęcia opiekuńcze - zajęcia świetlicowe. Oddział przedszkolny pracuje w tym dniu od 8.00 do 13.00. Informujemy także, że w tym  dniu nie będzie autobusu szkolnego oraz dożywiania.