sobota, 6 listopada 2021

Lokalne instytucje działające na rzecz pomocy rodzinie

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

67-300 Szprotawa

Ul. Sobieskiego 69

Tel. 68 376 22 49


Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie

67-300 Szprotawa

Ul Żagańska 6

Tel. 68 376 32 30

Komisariat Policji w Szprotawie

67-300 Szprotawa

Ul. Niepodległości 6

Tel.68 376 19 11

Tel. alarmowy: 997

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu

68-100 Żagań

Ul. Śląska 1

Tel. 68 47771- 78,, 95-97

Rodzinna Poradnia Specjalistyczna  - PCPR

68-100 Żagań

Ul. Śląska  1

Tel.68 477 77 75

Ośrodek Terapeutyczny „ Profil” w Żaganiu

Ul. Jana Pawła II 1/1

68- 100 Żagań

Tel.68 444 85, 33

Inne:

Punkt interwencji kryzysowej w Żaganiu

Tel. 68 4777 29 00

Telefon zaufania:

116 111