poniedziałek, 22 listopada 2021

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Corocznie 20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Jest to święto ustanowione z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka. Ten szczególny dzień skłania do podejmowania działań w zakresie upowszechniania praw dziecka, zarówno wśród najmłodszych, jak i dorosłych. W naszej szkole uczniowie klas I-III również zostali  poinformowani o tym, jakie prawa im przysługują oraz do kogo mogą się zwrócić, jeśli są łamane. Dzieci wysłuchały piosenki o  prawach dziecka, która stanowiła punkt wyjścia do rozmów na temat praw jakie przysługują dzieciom. Uczniowie wykonali również różnego rodzaju zadania i prace plastyczne, wszystko po to, by mieli

świadomość przysługujących im praw.