Plan zajęć specjalistów szkolnych / Zajęcia dodatkowePLAN  KONSULTACJI  NAUCZYCIELI  DLA  RODZICÓW
                                             W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

LP.
Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień, godzina
1.
Dominika Chmielewska

Wtorek 11.40-12.25
2.
Maja Gnach

Czwartek 11.40 – 12.25
3.
Małgorzata Stępińska

Środa    12.35- -13.20
4.
Wiesława Ziółkowska-Sterniczuk

Środa   11.40 -  12.25
5.
Edward Mitek

Środa   14.15-15.00
6.
Władysław Kruszewski

Wtorek    10.45- 11.30
7.
Edward Jagielski

Wtorek  12.40-13.25
8.
Agnieszka Zgrzebska

Środa     12.40-9.40
9.
Marta Suchecka

Czwartek 10.45-11.30
10.
Katarzyna Zawiślak

Pierwsza środa miesiąca 7.30-800
11.
Małgorzata Brzezińska

Środa 12.40 – 13.25


Oferta zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020

Zajęcia dodatkowe ukierunkowane na poprawę efektów kształceniaLp.
Imię i nazwisko prowadzącego
Rodzaj zajęć
Liczba godzin w tygodniu
Adresaci
1.
Wiesława Ziółkowska-Sterniczuk
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
          1
           Kl. III
2.
Maja Gnach
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
          1
          Kl.I
3.
Dominika Chmielewska
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
          1
           Kl. II
4.
Agnieszka Zgrzebska
Zajęcia  rozwijające z języka angielskiego- kl.VIII
          1
           Kl. VIII
5.
Władysław Kruszewski
Zajęcia BRD
           1
            Kl. IV
 6.
Marta Suchecka
Zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki w klasie VIII
           1
              Kl.VIII
7.
Małgorzata Stępińska
Zajęcia przygotowujące do egzaminu kl. VIII- język polski
          1
             Kl.VIII


Koła i zajęcia rozwijające zainteresowania

Lp.
Imię i nazwisko prowadzącego
Rodzaj zajęć
Liczba godzin w tygodniu
Adresaci
1.        
Dominka Chmielewska
Koło taneczne
           1
          Kl. I-III
2.        
Agnieszka Zgrzebska
Zajęcia wokalno-instrumentalne
           1
          Kl. I - VIII
3.        
Maja Gnach
Kółko bajek i baśni
           1
           Kl. I-III
4.        
Edward Mitek
Koło przyrodnicze
           1
          Kl. V-VIII
5.        
Anna Bilińska
Kółko plastyczne
           2
           Kl. V-VII
6.        
W.Ziółkowska-Sterniczuk
Koło kaligraficzno - polonistyczne
           1
           Kl.III