Plan zajęć specjalistów szkolnych / Zajęcia dodatkowe


PLAN  KONSULTACJI  NAUCZYCIELI  DLA  RODZICÓW

                                             W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

LP.

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień, godzina

1.

Dominika Chmielewska

Wtorek 10.45-11.30

2.

Anna Kiljanek

Czwartek 11.40 – 12.25

3.

Małgorzata Stępińska

Środa    12.35- -13.20

4.

Wiesława Ziółkowska-Sterniczuk

Poniedziałek 9.50-10.35 

5.

Edward Mitek

Poniedziałek 10.45-11.30   

6.

Władysław Kruszewski

Poniedziałek 11.40-12.25 

7.

Edward Jagielski

Wtorek  11.40-12.25

8.

Agnieszka Zgrzebska

Środa     12.40- 13.25

9.

Marta Suchecka

Środa 12.40  - 13.25

10.

Monika Florków

Czwartek12.40- - 13.25

11.

Małgorzata Brzezińska

Środa 11.40 – 12.25

 

Oferta zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2020/2021

Zajęcia dodatkowe ukierunkowane na poprawę efektów kształcenia

Lp.

Imię i nazwisko prowadzącego

Rodzaj zajęć

Liczba godzin w tygodniu

Adresaci

1.

Wiesława Ziółkowska-Sterniczuk

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

          1

           Kl. I

2.

Anna Kiljanek

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

          1

          Kl.II

3.

Dominika Chmielewska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

          1

           Kl. III

4.

Agnieszka Zgrzebska

Zajęcia  rozwijające z języka angielskiego- kl.VIII

          1

           Kl. VIII

5.

Władysław Kruszewski

Zajęcia BRD

           1

            Kl. IV

 6.

Marta Suchecka

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki w klasie VIII

           1

              Kl.VIII

7.

Małgorzata Stępińska

Zajęcia przygotowujące do egzaminu kl. VIII- język polski

          1

             Kl.VIII

 

Koła i zajęcia rozwijające zainteresowania w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Imię i nazwisko prowadzącego

Rodzaj zajęć

Liczba godzin w tygodniu

Adresaci

1.        

Dominka Chmielewska

Koło taneczne

           1

          Kl. I-III

2.        

Agnieszka Zgrzebska

Zajęcia wokalno-instrumentalne

           1

          Kl. I - VIII

3.        

Edward Jagielski

Kółko szachowe

           1

           Kl. IV-VIII

4.        

Edward Mitek

Koło przyrodnicze

           1

          Kl. V-VIII

5.        

Anna Bilińska

Kółko plastyczne

           2

           Kl. IV-VII

6.        

W.Ziółkowska-Sterniczuk

Koło kaligraficzno - polonistyczne

           1

           Kl.III

Strona główna