Galerie

Szkolne Koło Piłki Nożnej
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu i zainteresowaniu uczniów mojej szkoły prowadzę społecznie zajęcia SKPN-u. Największe zainteresowanie wzbudza piłka nożna. Szkoła posiada warunki lokalowe i bazę materiałową do prowadzenia zajęć z piłki nożnej. Nabór do sekcji prowadzony jest po dokonanej selekcji, ponieważ na tego typu zajęciach powinni uczestniczyć uczniowie predysponowani do danej dyscypliny sportowej. Przewidziana jest grupa liczącej do 15 uczniów na poziomie klas III – VI. Częstotliwość zajęć - raz na dwa tygodnie po dwie godziny.Pod kierunkiem Barbary Gnach przedszkolaki rozwijają swoją tężyznę fizyczną.

Wychowanie fizyczne w klasie 3

 Wychowanie fizyczne w klasie 3 prowadzi Wiesława Ziółkowska Sterniczuk.

Wychowanie fizyczne w klasie 2

Wychowanie fizyczne w klasie 2 prowadzi Anna Witkowska


Z życia przedszkola 6 latki

Z życia przedszkola 4-5 latki

Obchody 750 lecia Szprotawy