Kalendarium roku szkolnego 2018/2019


Apele i uroczystości w roku szkolnym 2018-2019
Termin
Temat
Cele
Osiągnięcia
Odpowiedzialni
Forma
03.09.2018
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019


Rozwijanie samorządności


Świadomy i aktywny udział w życiu szkoły.


Wszyscy nauczyciele
Apel
07.09.2018
Narodowe Czytanie
Popularyzacja czytelnictwa, wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury


Uczeń chętnie czyta i ma kontakt z dziełami polskiej literatury.


Biblioteka Szkolna
M. Stępińska
Inna forma
18-19.09.
2018
Sprzątanie Świata
Uwrażliwienie na potrzebę dbania o czystość wokół nas.


Uczeń dba o czystość środowiska.


Samorząd Uczniowski


20.09.2018
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
Dostarczanie dzieciom okazji do świętowania, wesołej zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem.


Dziecko bawi się wspólnie z innymi, integruje się z grupą.


M. Turzyńska
A. Bilińska
wycieczka
26.09.2018
Międzynarodowy Dzień Języków Obcych
Uświadamianie korzyści płynących z uczenia się języków obcych oraz podkreślenie ich roli i znaczenia w naszym życiu.


Uczeń zna korzyści płynące z nauki języków obcych.
A. Zgrzebska
(pani ucząca j. niemieckiego)
Apel lub inna forma
30.09.2018
Dzień Chłopaka
Integracja klasy. Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami w czasie wspólnego działania.
Uczniowie miło spędzają czas podczas wspólnego spotkania.
Wychowawcy klas


14.10.2018
Dzień Komisji Edukacji Narodowej


Kształtowanie umiejętności wyrażania szacunku, wdzięczności.


Uczeń umie wyrażać uczucia szacunku i wdzięczności.
Samorząd Uczniowski
Apel
Październik 2018
Pasowanie na ucznia
Zintegrowanie uczniów ze społecznością szkolną.
Uczniowie czują się pełnoprawnymi członkami swojej szkoły.


J. Chuchra-Szamałek
Apel
Październik 2018
Pasowanie na członków SKO
Propagowanie i zachęcanie uczniów do oszczędzania .Dzieci wiedzą na czym polega oszczędzanie, wiedzą też, że warto oszczędzać pieniądze.


D. Chmielewska
H. Kanyi-Maina
Apel lub inna forma
Październik 2018
Pasowanie na czytelnika biblioteki
Propagowanie czytelnictwa i zachęcanie do korzystania z biblioteki.


Dzieci chętnie spędzają czas w bibliotece, korzystają z księgozbioru.


Biblioteka Publiczna Biblioteka Szkolna
Apel lub inna forma
11.11.2018
Narodowe Święto Niepodległości
Kształtowanie szacunku dla własnego państwa.


Znajomość symboli narodowych.


E. Jagielski
A. Bilińska
Apel
20.11.2018
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka
Pogłębianie wiedzy na temat znajomości praw dziecka.


Uczeń ma świadomość posiadania własnych praw.


Wychowawcy klas I-III oraz oddziałów przedszkolnych


25.11.2018
Światowy Dzień Pluszowego Misia
Integrowanie dzieci młodszych i starszych oraz ich rodziców podczas wspólnych zabaw i zadań.


Uczeń bierze aktywny udział w zabawach ruchowych przy muzyce oraz zabawach ze śpiewem.


Wychowawcy klas I-III oraz oddziałów przedszkolnych
Inna forma
29.11.2018
Andrzejki – „A ty mi śpiewaj i graj…”
Integracja uczniów, zacieśnianie więzi w społeczności szkolnej.


Znajomość tradycji andrzejkowych.


D. Chmielewska
A. Kiljanek
Biblioteka Szkolna
Inna forma
06.12.2018
Mikołajki
Integracja uczniów, zacieśnianie więzi w społeczności szkolnej.


Uczeń zna tradycje mikołajkowe.


Wszyscy nauczyciele


21.12.2018
Jasełka szkolne
Poznawanie kolęd, wspólny śpiew, kultywowanie tradycji.


Zna historię narodzin Jezusa oraz zwyczaje i tradycje świąt Bożego Narodzenia.


J. Łagowska
Apel
Styczeń 2018
Wieczór kolęd
Integracja uczniów podczas wspólnego śpiewania kolęd.


Pogłębianie wiedzy o tradycjach świątecznych, wspólne spędzanie wolnego czasu.
Biblioteka Publiczna
Biblioteka Szkolna
H. Kanyi Maina
A. Bilińska
J. Łagowska


Styczeń 2018
Bal Karnawałowy
Integracja uczniów.
Umiejętność kulturalnego spędzania czasu wolnego.
Wszyscy nauczyciele


Styczeń - luty 2018
Dzień Babci i Dziadka
Pogłębianie więzi wielopokoleniowej oraz wyrażania szacunku ludziom starszym.


Większa umiejętność wyrażania szacunku


Wychowawcy klas I-III oraz oddziałów przedszkolnych


06.02.2018
Dzień Bezpiecznego Internetu
Przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń online, zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu.
Zna zagrożenia płynące z Internetu.
Zna zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.
A. Kiljanek
D. Chmielewska (SKO)
Apel lub inna forma
14.02.2018
Walentynki
Integracja uczniów całej szkoły.
Zacieśnianie więzi koleżeńskich.
Samorząd Uczniowski


Apel lub inna forma
08.03.2018
Dzień Kobiet
Integracja klasy. Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami w czasie wspólnego działania.
Uczniowie miło spędzają czas podczas wspólnego spotkania.
Wszyscy nauczyciele


21.03.2018
Powitanie wiosny
Tradycje witania wiosny, integracja społeczności szkolnej.


Zacieśnianie więzi koleżeńskich.


J. Chuchra-Szamałek
D. Chmielewska
Apel lub inna forma
Marzec –kwiecień 2018
Szkolny Turniej Wiedzy SKO
Kształtowanie wśród uczniów nawyku- systematycznego oszczędzania,
popularyzacja wiedzy o działalności banków.
Uczeń zdobywa wiedzę o bankowości ,
uczy się przedsiębiorczości.
H. Kanyi-Maina
D. Chmielewska


07.04.2018
Światowy Dzień Zdrowia
Wskazywanie zasad dobrego odżywiania się i zalet aktywnego wypoczynku.

Uczeń zna przykłady zachowań pozwalających zachować dobre samopoczucie i zdrowie.


A. Kiljanek


Apel lub inna forma
Kwiecień 2018
Papież Polak – Jan Paweł II
Rozbudzanie zainteresowania życiem Jana Pawła II,
kształtowanie uczuć szacunku wobec papieża Polaka.


Uczeń rozpoznaje wizerunek Jana Pawła II, wie, kim był Jan Paweł II
oraz poznaje wybrane wydarzenia z życia Jana Pawła II.


J. Łagowska
Apel lub inna forma
Kwiecień-maj 2018
Turniej Ekologiczno-Przyrodniczy „Złoty Liść”
Kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.
Rozwija motywację do zdobywania wiedzy ekologicznej i przyrodniczej. Nabywa i utrwala wiadomości o otaczającym środowisku.
E. Mitek
D. Chmielewska M. Suchecka


Turniej międzszkolny
07.05.2018
Święto Konstytucji 3 Maja. Święto Flagi.
Kształtowanie poczucia więzi narodowej, znajomości historii i tradycji.
Uczeń pamięta o ważnych świętach narodowych


M. Stępińska
A. Bilińska
Apel
Maj 2018
Turniej Szachowy o tytuł Mistrza Szkoły
Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży.
Uczeń gra w szachy i stosuje się do zasad zdrowej rywalizacji.
E. Jagielski


26.05.2018
Dzień Matki
Wzmacnianie więzi emocjonalnej z mamą. Pielęgnowanie tradycji świętowania „Dnia Matki”.
Uczeń potrafi okazać miłość i szacunek w stosunku do mamy.
Wychowawcy klas I-III oraz oddziałów przedszkolnych
Apel lub inna forma
Czerwiec 2018
Święto Rodziny
Integracja społeczności lokalnej.


Większe zaangażowanie w imprezach masowych.


Wszyscy nauczyciele
Festyn
01.06.2018
Dzień Dziecka – Dzień Sportu
Rywalizacja i współzawodnictwo przedstawicieli poszczególnych klas.
Organizacja imprez z dziećmi i rodzicami.


W. Kruszewski
Wychowawcy klas


18.06.2018
Pożegnanie klasy VIII
Kultywowanie tradycji szkolnych, kształtowanie właściwej postawy społecznej.
Pogłębianie więzi koleżeńskiej.
E. Jagielski
M. Suchecka


19.06.2018
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018-2019
Kultywowanie tradycji i rytuałów szkoły.
Uczeń odczuwa przynależność do społeczności szkolnej, potrafi cieszyć się z sukcesów swoich i innych uczniów.
Wszyscy nauczyciele
Apel