Kalendarium roku szkolnego 2019/2020


I semestrLp.
Data
Rodzaj uroczystości  / poziom  SP
Odpowiedzialni / koordynator
1.
02.09.2019
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
Dyrektor szkoły
2.
06.09.2019
Narodowe Czytanie
 Biblioteka Szkolna i Publiczna, M. Stępińska
3.
20-22.09.2019
Sprzątanie Świata
Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas, SKO
4.
20.09.2019
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
Anna Bilińska, Małgorzata Turzyńska
5.
26.09.2019
Europejski  Dzień Języków
A. Zgrzebska, K. Zawiślak, M. Stępińska
6.
26.09.2019
Europejski Tydzień Sportu
A. Zgrzebska, W. Kruszewski
7.
29.09.2019
Dzień głośnego czytania
M. Stępińska, wszyscy nauczyciele
8.
30.09.2019
Dzień Chłopaka
Wychowawcy klas
9.
11.10.2019
Dzień Komisji Edukacji Narodowej
Samorząd Uczniowski, W. Ziółkowska-Sterniczuk, D. Chmielewska, E. Mitek
10.
25.10.2019
Pasowanie na ucznia
Maja Gnach
11.
Październik 2019
Pasowanie na członka SKO
Halina Kanyi-Maina, Dominika Chmielewska
12.
Październik 2019
Pasowanie na czytelnika biblioteki
Biblioteka Szkolna, Biblioteka Publiczna
13.
Wg harmonogramu Kuratorium Oświaty
Konkurs z języka polskiego
M. Stępińska
14.
Wg harmonogramu KO
Konkurs z matematyki
M. Suchecka
15.
Wg harmonogramu Kuratorium Oświaty
Konkurs z języka angielskiego
A. Zgrzebska
16.
14.10.2019r.
31.10.2019
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ustalony przez dyrektora szkoły
Dyrektor
17.
08.11.2019
Święto Niepodległości
E. Jagielski, A. Bilińska, M. Stępińska
18.
20.11.2019
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka
Wych. kl. I-III, oddziały przedszkolne
19.
25.11.2019
Światowy Dzień Pluszowego Misia
Wychowawcy klas O-III i 3-4 latków
20.
29.11.2019
Andrzejki
M. Suchecka., M. Gnach biblioteka szkolna
21.
06.12.2019
Mikołajki
Wszyscy nauczyciele
22.
20.12.2019
Jasełka szkolne
M. Suchecka A. Bilińska  M. Gnach D. Chmielewska
23.
02.01.2020
03.01.2020
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ustalony przez dyrektora szkoły
dyrektor
24.
Styczeń 2020
Wieczór kolęd
J. Bojska  A. Bilińska, A. Zgrzebska
25.
Styczeń 2020
Karnawał w przedszkolu
M. Turzyńska, A. Bilińska
26.
Styczeń 2020
Szkolny bal karnawałowy
E. Jagielski, J. Chuchra-Szamałek, E. Mitek
27.
Styczeń 2020
Dzień Babci i Dziadka
Wychowawcy klas 0-III i 3-4 latków
28.
27.01.2020-09.02.2020
Ferie zimowe

29.
…..02.2020
Dzień Bezpiecznego Internetu
W. Kruszewski, M. Gnach, SKO

II semestrLp.
Data
Rodzaj uroczystości  / poziom  SP / Gim
Odpowiedzialni / koordynator
1.
Luty 2020
Walentynki
 Samorząd Uczniowski, SKO
2.
21.03.2020
Powitanie wiosny
E. Jagielski, M. Suchecka, M. Gnach
3.
Marzec
Rekolekcje
J. Bojska
4.
kwiecień
21.04.2020
22.04.2020
23.04.2020
Egzamin klasy VIII
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dyrektor szkoły
5.
Kwiecień 2019
Papież Polak – Jan Paweł II
J. Bojska
6.
Kwiecień/maj 2019
Turniej Przyrodniczy
E. Mitek, dyrektor szkoły
7.
Kwiecień2019
Szkolny Turniej Wiedzy o SKO
 D. Chmielewska, H. Kanyi Maina
8.
Kwiecień 2019
Światowy Dzień Zdrowia
W. Ziółkowska-Sterniczuk D. Chmielewska,
9.
Kwiecień/maj 2019
Święto Konstytucji 3 Maja
M. Stępińska, E. Jagielski, A. Zgrzebska
10.
Maj 2020
Światowy Dzień bez papierosa
J. Chuchra-Szamałek
11.
Maj 2020
II Turniej Szachowy o tytuł Mistrza Szkoły
E. Jagielski
12.
26.05.2020
Dzień Matki
Wychowawcy klas I-III oraz oddziałów przedszkolnych
13.
Maj/czerwiec 2020
Święto Rodziny
 Dyrektor szkoły Wszyscy nauczyciele
14.
31.05.2020
Dzień Dziecka, Dzień Sportu
W. Kruszewski, wychowawcy klas,
15.
12.06.2020
Dzień  wolny od zajęć dydaktycznych ustalony przez
dyrektora szkoły
Dyrektor szkoły
16.
25.06.2020
Pożegnanie klasy VIII
A. Zgrzebska, Samorząd Uczniowski
17.
26.06.2020
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Samorząd Uczniowski, M. Stępińska,
A. Zgrzebska, A. Bilińska