Kalendarium roku szkolnego 2021/2022

VI    Kalendarium roku szkolnego  2021/2022

I semestr 

Lp.

Data

Rodzaj uroczystości  / poziom  SP

Odpowiedzialni / koordynator

1.

01.09.2021

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Dyrektor szkoły

2.

03.09.2021

Narodowe Czytanie

 Biblioteka Szkolna i Publiczna, M. Stępińska

3.

17-19.09.2021

Sprzątanie Świata

Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas, SKO

4.

20.09.2021

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Anna Bilińska

5.

26.09.2021

Europejski  Dzień Języków

K. Marchel, M. Stępińska

6.

24.09.2021

Dzień z Norwidem

Biblioteka Szkolna, M. Stępińska

7.

23-30.09.2021

Dni Sportu

W. Kruszewski, SKO, A. Kiljanek, J. Chuchra-Szamałek

8.

….09.2021

Przerwa na czytanie

Biblioteka Szkolna, M. Stępińska,

D. Kruszyńska

9.

29.09.2021

Dzień głośnego czytania

M. Stępińska, wszyscy nauczyciele

10.

30.09.2021

Dzień Chłopaka

Wychowawcy klas

11.

1.10.2021

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

SKO, M. Suchecka

12.

14.10.2021

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Samorząd Uczniowski, M. Stępińska,

J. Chuchra-Szamałek, E. Mitek

13.

15.10.2021

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ustalony przez dyrektora szkoły

Dyrektor

14.

….10.2021

Pasowanie na ucznia

D. Kruszyńska

15.

Październik 2021

Pasowanie na członka SKO

D. Kruszyńska

16.

Październik 2021

Pasowanie na czytelnika biblioteki

Biblioteka Szkolna, Biblioteka Publiczna

17.

Październik 2021

Noc Bibliotek

Biblioteka Szkolna, M. Stępińska

18.

Wg harmonogramu Kuratorium Oświaty

Konkurs z języka polskiego

M. Stępińska

19.

Wg harmonogramu KO

Konkurs z matematyki

M. Suchecka

20.

Wg harmonogramu Kuratorium Oświaty

Konkurs z języka angielskiego

K. Marchel

21.

05.11.2021

Dzień Postaci z Bajek

Wychowawcy klas, Biblioteka Szkolna

22.

11.11.2021

Święto Niepodległości

E. Jagielski, A. Bilińska, M. Stępińska

23.

12.11.2021

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ustalony przez dyrektora szkoły

Dyrektor

24.

20.11.2021

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Wych. kl. I-III, oddziały przedszkolne

25.

25.11.2021

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Wychowawcy klas O-III

26.

30.11.2021

Andrzejki

M. Suchecka., D. Kruszyńska, A. Kiljanek biblioteka szkolna

27.

06.12.2021

Mikołajki

Wszyscy nauczyciele

28.

22.12.2021

Jasełka szkolne

A. Bilińska ,  M. Koszela

29.

Styczeń 2022

Wieczór kolęd

M. Koszela,  A. Bilińska,

30.

Styczeń 2022

Karnawał w przedszkolu

A. Bilińska

31.

Styczeń 2022

Szkolny bal karnawałowy

E. Jagielski, J. Chuchra-Szamałek, E. Mitek, SKO, A. Kiljanek

32.

Styczeń 2022

Dzień Babci i Dziadka

Wychowawcy klas 0-III i 3-4 latków

33.

7-30.01.2022

Ferie zimowe

 

34.

…..02.2022

Dzień Bezpiecznego Internetu

W. Kruszewski, SKO, A. Kiljanek

35.

…02.2022

Apel podsumowujący I semestr nauki

M. Stępińska, D. Kruszyńska, M. Suchecka

II semestr

 

Lp.

Data

Rodzaj uroczystości  / poziom  SP / Gim

Odpowiedzialni / koordynator

1.

Luty 2022

Walentynki

 Samorząd Uczniowski, SKO

2.

14.03.2022

Dzień Matematyki

SKO, M. Suchecka

3.

21.03.2022

Powitanie wiosny

E. Jagielski, M. Suchecka, wychowawcy klas 1-3

4.

Marzec

Rekolekcje

M. Koszela

5.

18.03.2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ustalony przez dyrektora szkoły

Dyrektor

6.

Kwiecień 2022

Papież Polak – Jan Paweł II

M. Koszela

7.

Kwiecień/maj 2022

Turniej Przyrodniczy

E. Mitek, dyrektor szkoły

8.

Kwiecień 2022

Szkolny Turniej Wiedzy o SKO

 D. Kruszyńska

9.

Kwiecień 2022

Światowy Dzień Zdrowia

J. Chuchra-Szamałek, D. Kruszyńska, A. Kiljanek

10.

Kwiecień/maj 2022

Święto Konstytucji 3 Maja

M. Stępińska, E. Jagielski,

11.

02.05.2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ustalony przez dyrektora szkoły

Dyrektor

12.

Maj 2022

Światowy Dzień bez papierosa

J. Chuchra-Szamałek

13.

Maj 2022

II Turniej Szachowy o tytuł Mistrza Szkoły

E. Jagielski

14.

Maj 2022

Wiosenne Zmagania SKO – turniej międzyszkolny

D. Kruszyńska

15.

Maj 2022

Dzień Matki

Wychowawcy klas I-III oraz oddziałów przedszkolnych

16.

24-26.05.2022

EGZAMIN KLASY VIII

Dni wolny od zajęć dydaktycznych ustalony przez dyrektora szkoły

Dyrektor

17.

Maj/czerwiec 2022

Święto Rodziny

 Dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele

18.

01.06.2022

Dzień Dziecka, Dzień Sportu

W. Kruszewski, wychowawcy klas, SKO

19.

17.06.2022

Dzień  wolny od zajęć dydaktycznych ustalony przez

dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły

20.

23.06.2022

Pożegnanie klasy VIII

E. Mitek, Samorząd Uczniowski

21.

24.06.2022

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Samorząd Uczniowski, M. Stępińska,

A. Bilińska