Kadra


DYREKTOR: mgr Halina Kanyi Maina
Kadra SP Długie
1. Bilińska Anna - nauczyciel przedszkola, muzyki, plastyki
2. Chmielewska Dominika - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
3. Chuchra-Szamałek Joanna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog szkolny
4. Florków Monika  - nauczyciel języka niemieckiego
5. Jagielski Edward - nauczyciel historii
6. Kiljanek Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
7. Kruszewski Władysław - nauczyciel informatyki, techniki, wychowania fizycznego
8. Łagowska Jolanta – nauczyciel religii
9. Mitek Edward – nauczyciel przyrody, wdż, bibliotekarz
10. Morawska Alina - logopeda szkolny
11. Stępińska Małgorzata- nauczyciel języka polskiego
12.  Suchecka Marta- nauczyciel matematyki,
13.  Świtała-Chilmanowicz Katarzyna - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
12. Turzyńska Małgorzata - nauczyciel przedszkola
13. Werk–Wierzbicka Natalia – psycholog szkoły
14. Zgrzebska Agnieszka - nauczyciel języka angielskiego