RSA Biofeedback

Długie, ………………………
ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Wyrażam zgodę na objęcie mojego dziecka ……………………………………………………..
treningiem wg metody RSA BIOFEEDBACK. Zostałem/zostałam poinformowany o specyfice pracy tą metodą, korzyściach z jej stosowania. Oświadczam, iż moje dziecko nie ma zaburzeń  stanu psychicznego, zaburzeń  rytmu serca, przepukliny przeponowej, padaczki (hiperwentylacji), ostrego stanu zapalnego, które są przeciwwskazaniami do stosowania tej metody.
                                                                                                                                                
………………………………………………

                                                                                                    podpis rodzica/opiekuna prawnego
RSA Biofeedback
Proponujemy, aby Państwa dziecko skorzystało z metody RSA BIOFEEDBACK.
Jest to metoda, dzięki  której można wytrenować prawidłowy sposób oddychania za pomocą przepony, która, jeśli jest uruchamiana jest naturalnym „masażystą” organów wewnętrznych, pozytywnie wpływając na ich pracę.
  Ten prawidłowy oddech polega na wdychaniu nosem, wpuszczaniu powietrza „do brzucha”, uruchamiając tym samym dolne, rzadziej na co dzień używane partie płuc i oskrzeli, zwiększając powierzchnię oddechową. Następuje wtedy proces pobudzania.
  Wydech następuje ustami, powoli, jak „najgłębiej”, wytłaczając  powietrze z brzucha- następuje proces wyciszania. W ten sposób organizm skuteczniej  pozbywa się produktów wymiany gazowej (dwutlenku węgla), tworząc tym samym miejsce w każdej komórce ciała na tlen, który bardziej efektywnie może dostarczać do komórek substancje odżywcze, a przez to pozytywnie wpływać na funkcjonowanie całego organizmu. Wtedy to wyrównuje się puls, co prowadzi do synchronizacji pracy serca z oddechem. Dzięki temu człowiek zaczyna oddychać wolniej, spokojniej i głębiej. Regulacja oddechu i jego synchronizacja z pracą serca pozwala na nieinwazyjne polepszenie stanu zdrowia, wzmacnia kondycję oraz stabilizuje stan emocjonalny. Powiększenie RSA (różnicy pulsu na wdechu i wydechu) jest wskaźnikiem polepszenia stanu zdrowia.
  Sens oddychania przeponowo-relaksacyjnego polega na tym, aby człowiek w jak najlepszy sposób wykorzystał swój układ oddechowy razem z układem krążenia i nauczył się synchronizować w sposób świadomy ich pracę. Ten sposób oddychania to naturalna stymulacja nerwu błędnego, która pomaga odprężyć się po wysiłku, w sytuacjach stresowych, poprawia trawienie, a nawet ułatwia sen. Pobudzanie nerwu błędnego poprawia funkcje immunologiczne (obronne)  i działa przeciwzapalnie. W ten prosty sposób można więc również efektywniej wykorzystywać pracę mózgu. 
  Podczas treningu osoba uczy się tego sposobu oddychania, może za pomocą programu komputerowego widzieć efekty swojej „pracy”, którą obrazują cyfry wskazujące wartości pulsu, wykres – zapis graficzny częstotliwości, intensywności oddechu. Kontrolować oddech pomaga również grafika polegająca na sukcesywnym, w rytm oddechu „odsłanianiu” się poszczególnych, pionowych pasów- części obrazu. Aby program i komputer mógł odczytać sygnały organizmu, niezbędne jest podłączenie czujników, które jedynie rejestrują czynność serca i oddechową. Trening trwa od kilku do kilkunastu minut za jednym razem. Terapia trwa aż do wypracowania i utrwalenia nawyku przeponowo- relaksacyjnego sposobu oddychania. Wskaźnikiem tego będą zapisy dokonane przy pomocy programu komputerowego.
  Przeciwwskazania do stosowania tej metody to: zaburzenia stanu psychicznego, zaburzenia rytmu serca, przepuklina przeponowa, padaczka (hiperwentylacja), ostry stan zapalny, wiek do lat 4, negatywny stosunek pacjenta do terapii.