Kontakt / O szkole

 Szkoła Podstawowa w Długiem  

Długie 79  67-312 Niegosławice

 tel. 68 376 80 15  e-mail: spdlugie@op.pl


Szkoła Podstawowa w Długiem znajduje się w centrum wsi, przy głównej drodze. Naprzeciwko szkoły stoi kościół. W pobliżu szkoły mieści się sala wiejska oraz przystanek autobusowy.
Otaczające szkołę i okolicę piękne tereny zieleni i lasy sprzyjają organizowaniu imprez środowiskowych. Szkoła Podstawowa w Długiem zajmuje dwupiętrowy budynek z parterową przybudówką. Szkoła wraz z placem zabaw i boiskami zajmuje powierzchnię 2,15 ha. Pomieszczenia szkoły zajmują 1722,30 m2 .
W budynku głównym znajduje się: 10 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, gabinet pielęgniarki i pedagoga, 5 toalet, szatnia i kotłownia.
W przybudówce mieści się : biblioteka , sala gimnastyczna z zapleczem, świetlica stołówka, kuchnia z zapleczem, sekretariat, gabinet dyrektora.
Przy szkole znajduje się również plac zabaw, ogródki dla dzieci i boiska:
- boisko do siatkówki – 162 m²
- boisko do koszykówki i piłki ręcznej – 416 m²
- boisko do piłki nożnej (małe) – 800 m²
- boisko do piłki nożnej (pełno wymiarowe)– 5640 m²

ROTA ŚLUBOWANIA KLAS PIERWSZYCH
My uczniowie klas pierwszych ślubujemy:
     • osiągać jak najlepsze wyniki w nauce,
     • przestrzegać Statutu Szkoły,
     • nie zawieść nadziei i zaufania nauczycieli, wychowawców, rodziców i szkoły,
     • dbać o honor i dobro szkoły,
     • być dobrymi uczniami i Polakami,
Tobie szkoło, Tobie Polsko – ślubujemy”.

„Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkołach Podstawowych w Lesznie Górnym i Długiem”
Dnia 30 listopada 2009r. zakończono i dokonano odbioru prac związanych
z budową dwóch boisk wielofunkcyjnych na obszarach wiejskich: jedno w Szkole Podstawowej w Lesznie Górnym, drugie w Szkole Podstawowej w Długiem.
Zadanie realizowane było przez Gminę Szprotawa od września 2009r.
Każdy obiekt został wyposażony w boisko do piłki ręcznej, piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego o nawierzchni z trawy sztucznej oraz bieżni trzytorowej do biegów sprinterskich i skoczni do skoku w dal. Ponadto przy boisku
w Szkole Podstawowej w Długiem wyłożony został chodnik.
Łączna wartość projektu wynosząca 640.686,39zł współfinansowana
jest w wysokości 50% ze środków unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Projekt wpłynie na podniesienie jakości kształcenia na obszarach wiejskich
na poziomie podstawowym. W wyniku jego realizacji stworzone zostały właściwe warunki do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, a tym samym do osiągnięcia lepszych wyników edukacyjnych.
Długie, dnia 2009-12-03

Historia szkoły

Szkoła  liczy już 71 lat, ma również swoją historię zapisaną na kartkach dzienników, świadectw i w pamięci uczniów, którzy pobierali naukę w tutejszej szkole. 
Na początku kwietnia 1946 r. została skierowana do wsi Długie, na stanowisko nauczycielki Emilia Machnicka, która przystąpiła do organizacji miejscowej szkoły w dwuizbowym budynku szkolnym. Naukę rozpoczęto 15.04.1946 r. w trzech klasach I-II-III. W roku szkolnym 1946/1947 kierowniczką szkoły została Helena Palczyńska. Szkołę powiększono o jedną klasę - klasę IV. Razem uczęszczało do szkoły 99 uczniów. W roku szkolnym 1947/1948 kierownikiem został Władysław Witrykas. Powstała nowa klasa V, co sprawiło że szkoła liczyła już 103 uczniów w tym 53 chłopców i 50 dziewcząt w wieku szkolnym od 7 ¸ 15 lat. W nowym roku szkolnym 1948/1949 odszedł ze szkoły dotychczasowy kierownik Władysław Witrykas, a jego miejsce zajął Zbigniew Leszczyński. Szkoła miała trudności - do szkoły uczęszczało bardzo mało uczniów, powodem małej frekwencji były prace w polu. W roku szkolnym 1948/1949 nastąpił dalszy rozwój organizacyjny szkoły. Powstała w szkole klasa VI z 14 uczniami co sprawiła, że szkoła liczyła 113 uczniów. W tym roku nastąpiła równowaga między stanem chłopców i dziewcząt 57/56. Pierwsze lata istnienia szkoły to były bardzo trudne. Zajęcia prowadzone na poniemieckim sprzęcie szkolnym. Stary sprzęt był powoli uzupełniany nowymi pomocami. Sukcesywnie powiększano ilość sal lekcyjnych (pomagali pracownicy PGR i rodzice). Brak opału zmuszał do przerywania zajęć szkolnych w latach 1946, 1947, 1949. Na przestrzeni lat 1946 - 1950 szkoła powiększała się. Od 1949 r. Szkoła Podstawowa stała się Zbiorczą Szkołą Podstawową. Otrzymała także drugi budynek (budynek po szkole ewangelickiej). Rok szkolny 1954/1955 przyniósł nowe zmiany. Miejscowy PGR dokonał remontu budynków szkolnych. Zakupiono nowe pomoce naukowe z poszczególnych przedmiotów, a kierownikiem szkoły został Edward Brojanowski. Wraz z nim podjęła pracę Katarzyna Brojanowska. We wrześniu 1955 r. oddelegowano z przedszkola w Szprotawie nauczycielkę - Marię Radomską. Zorganizowała w Długiem przedszkole. W roku 1956/57 uczyło się w naszej szkole 142 uczniów w klasach I-VII, a nauka odbywała się na zmiany. Klasy I-II od 10.00 do 14.00, a klasy IV-VII 8.00¸12.00. W roku 1958/59 w szkole uczyło się 175 uczniów i było 4 nauczycieli. W 1959/60 buło już 194 uczniów i 5 nauczycieli. W 1960/61 w szkole było 234 uczniów (wyż demograficzny) zorganizowano także zajęcia dla dorosłych (uzupełnienie wykształcenia szkoły podstawowej). W 1961/62 roku uczyło się w szkole aż 332 uczniów, a nauczycieli było czterech. W 1962/63 roku rozpoczął działalność w szkole Związek Harcerstwa Polskiego. W 1963/64 r. do szkoły przybyli nowi nauczyciele: Helena Matuszewska i Jadwiga Olejniczak. W latach 1964-1965 zwiększyła się liczba nauczycieli co polepszyło w znacznym stopniu warunki pracy i zwiększyło jej efekty. Nowymi nauczycielami byli: Eleonora Bogusz, Władysław Kaziuk. W 1966/67 roku utworzono klasę ósmą, do której uczęszczało 22 uczniów, a wszystkich uczniów było 282. W 1968/69 przybył do szkoły nauczyciel Ryszard Barylak a szkoła liczyła 246 uczniów. W 1970/71 roku szkolnym zwiększył się znacznie majątek szkoły. Otrzymano wiele pomocy naukowych o wartości 73.800 zł. Szkoła otrzymała telewizor, rzutnik, sprzęt fotograficzny. W 1974/75 r. na skutek reorganizacji szkoły stopień organizacyjny został obniżony z 8 klas do 6 klas. Do punktu filialnego uczęszczało 76 uczniów. W tym roku Katarzyna Brojanowska została kierownikiem szkoły. W szkole pracowali: Edward Brojanowski, Wanda Kukier, Helena Matuszewska, Maria Radomska - w oddziale przedszkolnym. W 1980/81 r. Maria Radomska przeszła do pracy w szkole. W oddziale przedszkolnym pracowała Elżbieta Patalas. W 1983/84 roku szkolnym kierownictwo objęła Maria Radomska. Katarzyna Brojanowska pracowała do końca roku szkolnego po czym przeszła na emeryturę. W 1985/86 roku kierownikiem została pani Jolanta Kęszczyk. Od tego też czasu rozpoczynają się starania środowiska wiejskiego i nauczycieli o wybudowanie nowego obiektu szkolnego i przywrócenia stopnia organizacyjnego - 8 klasowego, co zostało zakończone sukcesem. W 1992/93 roku Szkoła Podstawowa znów stała się szkołą 8-klasową z oddziałem przedszkolnym. Zajęcia odbywały się już w nowowybudowanym budynku szkoły. Dyrektorem została pani Jolanta Kęszczyk. Od 1994 r. obowiązki dyrektora objął pan Kazimierz Kuligowski. W 1999 r. nastąpiła reforma szkolnictwa i szkoły podstawowe mają sześć klas.
W 1999r. szkoła pracowała w dobrych warunkach lokalowych. Posiadała dobrze wyposażone pracownie, bibliotekę, stołówkę. Brakowało pełno wymiarowej sali gimnastycznej, która jest największym marzeniem naszych uczniów. Szkoła posiadała pracownię informatyczną oraz komplet boisk sportowych (koszykówka, siatkówka, piłka nożna). W1999 roku do szkoły uczęszczało 124 uczniów i przedszkolaków. Osiągali dobre wyniki w nauce, organizowanych było  wiele ciekawych imprez środowiskowych, uczniowie brali udział w konkursach przedmiotowych, przeglądach ,konkursach recytatorskich i literackich i zawodach. Największe sukcesy odnosili w sporcie (lekkoatletyka, tenis stołowy.- istniał uczniowski klub sportowy UKS Długie w tenisie stołowym. Uczniowie grali w lidze okręgowej a drugi zespół w A klasie) W szkole działał kabaret uczniowski "Szpila", zespół taneczny "Hollydance". Młodzież szkolna często organizowała  różne imprezy artystyczne i uroczystości dla środowiska.
Dnia 16 marca 2006 r. w Szkole Podstawowej w Długiem odbył się I Turniej Przyrodniczo-Ekologiczny „Złoty Liść”, który jest organizowany przez pana Edwarda Mitka do dnia dzisiejszego. W roku szkolnym 2009/2010 w szkole wybudowano boisko wielofunkcyjne( Projekt,, Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkołach Podstawowych w Lesznie Górnym i Długiem” współfinansowany był w wysokości 50% ze środków unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013) oraz przeprowadzono remont Biblioteki Publicznej Ze środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wymieniono podłogi, okna, pomalowano pomieszczenia, zakupiono nowe stoliki i krzesła dla czytelników. Biblioteka wzbogaciła się również o nowy sprzęt fotograficzny. Z nowego wyglądu zadowoleni są wszyscy czytelnicy.

Dnia 12 czerwca 2010 roku odbył się KOROWÓD HISTORYCZNY z okazji 750 – lecia nadania praw miejskich Szprotawie. To był bardzo ważny dzień w życiu naszej szkoły. Tego dnia nasi uczniowie mieli przyjemność uczestniczyć w korowodzie historycznym upamiętniającym te wydarzenia. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Długiem przygotowani przez nauczyciela historii pana Edwarda Jagielskiego, prezentowali historię tego pięknego miasta w strojach cechów rzemieślniczych wraz z przedmiotami codziennego użytku.
W roku szkolnym 2011/2012 w wyniku reorganizacji szkół w gminie Szprotawa nasza szkoła stała się filią SP w Wiechlicach. Dyrektorem szkoły była pani Irena Esmund a kierownikiem naszej filii został pan Kazimierz Kuligowski.                  
 W listopadzie 2012 kierownikiem filii została pani Halina Kanyi Maina, która pełni tą funkcję do dziś. Z dniem1 września 2015 w wyniku kolejnej reorganizacji powstał Zespół Szkół w Wiechlicach z połączenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wiechlicach. DYREKTOREM Zespołu Szkół  została Pani Cecylia Brodzińska, WICEDYREKTOREM
Pani Ewa Dudek.


 E. Jagielski