czwartek, 30 lipca 2020

Nie nowotworom u dzieci" - bezpłatne badania profilaktyczne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie oraz klub MOTO Szprotawa w nawiązaniu do umowy partnerskiej o współpracy zawartej z Fundacją Ronalda MCDonalda i firmą „TOPMedical” z Lublina na wykonanie bezpłatnych badań w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Badań Ultrasonograficznych pod nazwą „ Nie nowotworom u dzieci” skierowanej dla dzieci w wieku 9 miesięcy do 6 roku życia – informuje o możliwości skorzystania przez rodziców i opiekunów z bezpłatnych badań dla 70 dzieci z terenu Gminy Szprotawa. Badania zostaną przeprowadzone w dniu 31 sierpnia w Szprotawie. Miejsce badania zostanie wskazane w terminie późniejszym. Osoby, rodzice i opiekunowie dzieci zainteresowani badaniem profilaktycznym powinni zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ul. Żagańska 6, w terminie do 31 lipca br. i podać dane dziecka. Informujemy że ilość miejsc jest ograniczona.

Każde badanie jest dobrowolne i przeprowadzone po uzyskaniu zgody opiekuna. Badanie będzie poprzedzone wstępnym rozpoznaniem lekarskim uwzględniającym dane i informacje z wywiadu i zakończone będzie szczegółowym opisem. Pierwszeństwo w badaniach będą miały dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną, dzieci wychowywane przez jednego rodzica, dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych w formie zasiłku celowego przyzna stosowną pomoc na pokrycie badań. Wszelkich pozostałych szczegółów badania można uzyskać u pracowników socjalnych .

Zapraszamy serdecznie.


środa, 15 lipca 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny spis rolny obejmie wszystkie gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą w Polsce. Rolnicy będą pytani m.in. o dochody, maszyny, użytkowane grunty, uprawy i pogłowie zwierząt oraz osoby pracujące w gospodarstwie. Spis będzie przeprowadzany w jednej z trzech form: samospisu dokonywanego przez rolnika internetowo, wywiadu telefonicznego z rachmistrzem lub osobistej wizyty rachmistrza w gospodarstwie.

Powszechny spis rolny będzie przeprowadzany w całej Polsce w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku (spisywany będzie stan gospodarstw na dzień 1 czerwca 2020 roku). Akcja obejmie zarówno gospodarstwa indywidualne, jak i gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne (spółdzielnie, spółki) lub jednostki organizacyjne niemającej osobowości prawnej.

 Udział w PSR 2020 jest obowiązkowy.


środa, 1 lipca 2020

Komunikat

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że w okresie wakacji oddział przedszkolny  pracuje. Poniżej plan pracy oddziału przedszkolnego:

29.06.2020 – 20.07.2020 opieka od godz. 8. 00 do godz. 13.00

01.08.2020 – 31.08.2020 opieka od godz. 8.00 do godz. 13.00

Uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego w okresie wakacji odbywać się będzie zgodnie z Procedurą w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


poniedziałek, 29 czerwca 2020

Kolonie w Niesulicach

UWAGA!!!!!

TPD w Szprotawie organizuje dla chętnych dzieci kolonie letnie. Osoby chętne zgłaszają się do

 p. H. Kanyi Maina telefonicznie lub do sekretariatu szkoły do 6 lipca br.

 

Kolonie w Niesulicach dla dzieci ze świetlic środowiskowych

Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy „Kormoran”

Termin: 01.08.2020 – 08.08.2020

Wpłata od uczestnika: 260, 00 zł (całość ok. 930,00 zł, dofinansowanie dla uczestnika 670,00 zł)

Dojazd: autokar

W ramach kolonii m.in.: pobyt w ośrodku (noclegi, całodzienne wyżywienie), kąpiele, korzystanie ze sprzętu wodnego, ogniska, wycieczka do Świebodzina, inne atrakcje.

Lista miejsc ograniczona, wpłaty należy dokonać do 10 lipca 2020 na konto Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szprotawie: Numer rachunku bankowego: 12965700070010015016380001, Nazwa banku: BS Żagań Oddział Szprotawa, w tytule przelewu: wpłata na kolonie, imię i nazwisko dziecka.


niedziela, 28 czerwca 2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Na uroczystych spotkaniach dnia 26 czerwca 2020 r. został zakończony rok szkolny 2019/2020. W trakcie spotkań, dyrektor szkoły pani Halina Kanyi Maina podziękowała nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom i dzieciom za całoroczną pracę, naukę i zaangażowanie na rzecz szkoły
Klasa IKlasa IIKlasa III
Klasa IVKlasa VKlasa VIKlasa VII

piątek, 26 czerwca 2020

Pożegnanie uczniów klasy VIII


 Na uroczystym apelu dnia 26 czerwca 2020 r.  pożegnano klasę VIII.  W apelu uczestniczyli:  p. Ewa Gancarz Pełniąca Funkcję Burmistrza Szprotawy, p. Sylwester Chocholski sekretarz gminy oraz p. Stanisław Mandrak – sołtys wsi Długie. Dyrektor szkoły pani Halina Kanyi Maina podziękowała nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom i uczniom  za całoroczną pracę, naukę i zaangażowanie na rzecz szkoły i środowiska. Wręczone zostały świadectwa ukończenia szkoły ósmoklasistom oraz nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz dyplomy i nagrody za inne osiągnięcia. Pani E. Gancarz, Pełniąca Funkcję  Burmistrz Szprotawy  przekazała upominki dla absolwentów szkoły i złożyła życzenia uczniom i nauczycielom wspaniałych wakacji .Swoich starszych kolegów wierszem i piosenką pożegnali uczniowie kl. VII. Powodzenia nasi absolwenci na nowym etapie waszego życia!czwartek, 25 czerwca 2020

POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA

Dnia 25.06.2020 r. w naszej szkole odbyło się pożegnanie z przedszkolem grupy starszaków, którzy rozpoczną naukę w naszej szkole we wrześniu    2020 r. Spotkanie rozpoczęto odśpiewaniem  hymnu narodowego oraz serdecznym powitaniem dzieci  i  ich Rodziców.  Pani Halina Kanyi Maina Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiem przypomniała dzieciom o wspaniałym i miłym czasie spędzonym w przedszkolu, o radosnych zabawach i codziennej nauce w przedszkolu i na odległość - w domu, o uroczystościach, w których dzieci brały aktywny udział. Podziękowała Rodzicom za całoroczną  współpracę, za zaangażowanie w życie przedszkola, za wspieranie dzieci w nauczaniu zdalnym. Zwieńczeniem naszej pożegnalnej uroczystości były gratulacje dzieciom z okazji ukończenia przedszkola, życzenia sukcesów w dalszej edukacji  i  rozdanie dyplomów ukończenia przedszkola.

Drodzy Rodzice! Życzymy by nadchodzący okres wakacji był czasem radości i odpoczynku.

Kochane dzieci! Dziękujemy za wspólnie spędzone z nami chwile, nie tylko te na odległość, ale za wszystkie dni w roku szkolnym, za codzienne spotkania. Życzymy  zdrowych, wesołych, słonecznych

i bezpiecznych wakacji, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Długiem i  Grono pedagogiczne